Skolestart og undervisningspligt

0. klasse er obligatorisk. Børn optages normalt i 0. klasse i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

Undervisningspligt

I Danmark er der undervisningspligt, ikke skolepligt. Det betyder, at børn skal modtage undervisning, der i det store hele svarer til den, der gives i folkeskolen. Hvis forældrene kan tilbyde en sådan undervisning, behøver børnene ikke at gå i folkeskole.

Undervisningspligten begynder det år, hvor barnet fylder 6 år, og slutter efter 10 års regelmæssig undervisning, eller efter eleven er fyldt 18 år. Normalt vil undervisningspligten være opfyldt efter 9. klasse.

Skolen har naturligvis et stort ansvar for, at børnene får et fuldt udbytte af sin skolegang. Folkeskoleloven nævner dog også forældrenes medansvar.

Skolestart

For at et barn kan starte og trives i skolen, skal det have en vis modenhed. Her tænkes blandt andet på barnets talesprog og dets evne til at kunne koncentrere sig. Hvis man som forældre mener, at barnet ikke er skolemodent, kan man ansøge om skoleudsættelse. Hvis man omvendt mener, at barnet er tidligt udviklet, kan man anmode om, at barnet optages i 0. klasse i det år, hvor det inden 1. oktober er fyldt 5 år.

Mange forældre er i tvivl om det rigtige tidspunkt for deres barns skolestart. De nærmeste til at drøfte denne tvivl med er personalet fra barnets daginstitution. Man kan også kontakte skolen eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som vil være parate til at rådgive i dette vanskelige spørgsmål.