Skoleudsættelse

Hvis dit barn først skal påbegynde skolegangen senere en det år, det fylder seks år, skal du ansøge om skoleudsættelse.

Hvis du ønsker, at udsætte dit barns skolestart, kan du ansøge om et års skoleudsættelse. I Randers Kommune er udsættelse af undervisningspligten betinget af, at barnet optages i en børnehave. Skoleudsættelsen skal være begrundet i barnets udvikling og ansøgningen foregår i samarbejde med dagtilbuddet.

Fristen for indsendelse af ansøgningen er 15. november før det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.