Transport til skole

Elever indskrevet på distriktsskolen kan i særlige tilfælde få bevilget gratis transport til og fra skole. Kriterier for bevilling og hvordan du søger kan ses her.

Kørselsordningen kan bruges af elever, hvis skolevej politiet vurderer som trafikfarlig.

Hvis du vil bruge ordningen og skolevejen allerede er vurderet trafikfarlig, skal du henvende dig til dit barns skole.

Hvis skolevejen ikke er vurderet som trafikfarlig, men du mener, at den bør blive det, skal du henvende dig til Børn og Skole-sekretariatet ved:

E-mail: born.og.skole@randers.dk

Sekretariatet får politiet til at vurdere, om vejen er trafikfarlig.

Hvor lang skolevejen skal være for, at dit barn kan få bevilliget kørsel, afhænger af, hvilket klassetrin dit barn går på. Der kan bevilliges kørsel til:

  • Elever i 0.-3. klasse der har længere end 2,5 km til skole.
  • Elever i 4.-6. klasse der har længere end 6 km til skole.
  • Elever i 7.-9. klasse der har længere end 7 km til skole.
  • Elever i 10. klasse der har længere end 9 km til skole.

Dit barns skole foretager en opmåling af afstanden fra dit hjem til skolen.

Du kan få yderligere information på dit barns skole.

Hvis dit barn er elev i en specialklasse eller på Trekløverskolen, kan det få bevilliget kørsel.

Visitationsudvalget i Børn og Skole vurderer, hvilken form for befordring dit barn har brug for. Du skal ikke særskilt ansøge om befordring til denne kørselsordning. Hvilken form for kørsel, dit barn kan benytte, afgøres automatisk og samtidig med, at visitationsudvalget vurderer, om dit barn skal henvises til et specialtilbud.

Hvis dit barn går på Trekløverskolen, skal du kontakte skolen.

Hvis dit barn går i en specialklasse på en folkeskole, skal du kontakte:

Natascha Filtenborg Laursen
Tlf.: 25 66 73 66
E-mail: natascha.filtenborg.laursen@randers.dk

Dit barn kan blive kørt hjem fra fritidstilbud, hvis der er bevilliget kørsel via en sagsbehandler i Børn og Familie-afdelingen.

Hvis du vil gøre brug af ordningen, skal du kontakte dit barns sagsbehandler.

Du skal rette henvendelse til den skole, hvor dit barn er indskrevet, hvis du ønsker kørsel til skole som følge af, at dit barn midlertidigt på grund af sygdom eller invaliditet ikke kan transportere sig til skole.