Transport til skole

Elever indskrevet på distriktsskolen kan i særlige tilfælde få bevilget gratis transport til og fra skole. Kriterier for bevilling og hvordan du søger kan ses her.

Kørselsordningen kan bruges af elever, hvis skolevej politiet vurderer som trafikfarlig.

Hvis du vil bruge ordningen og skolevejen allerede er vurderet trafikfarlig, skal du henvende dig til dit barns skole.

Hvis skolevejen ikke er vurderet som trafikfarlig, men du mener, at den bør blive det, skal du henvende dig til Børn og Skole-sekretariatet ved Mette Mønster, telefon 89 15 17 87, mail: mette.monster@randers.dk. Sekretariatet får politiet til at vurdere, om vejen er trafikfarlig.

Hvor lang skolevejen skal være for, at dit barn kan få bevilliget kørsel, afhænger af, hvilket klassetrin dit barn går på. Der kan bevilliges kørsel til:

  • Elever i 0.-3. klasse der har længere end 2,5 km til skole.
  • Elever i 4.-6. klasse der har længere end 6 km til skole.
  • Elever i 7.-9. klasse der har længere end 7 km til skole.
  • Elever i 10. klasse der har længere end 9 km til skole.

Dit barns skole foretager en opmåling af afstanden fra dit hjem til skolen.

Du kan få yderligere information på dit barns skole.

Hvis dit barn er elev i en specialklasse eller på Randers Specialskole, kan det få bevilliget kørsel.

Visitationsudvalget i Børn og Skole vurderer, hvilken form for befordring dit barn har brug for. Du skal ikke særskilt ansøge om befordring til denne kørselsordning. Hvilken form for kørsel, dit barn kan benytte, afgøres automatisk og samtidig med, at visitationsudvalget vurderer, om dit barn skal henvises til et specialtilbud.

Hvis dit barn går på Randers Specialskole, skal du kontakte skolen.

Hvis dit barn går i en specialklasse på en folkeskole, skal du kontakte Børn og Skole-sekretariatet ved Mette Mønster, telefon: 89 15 17 87, mail: mette.monster@randers.dk.

Dit barn kan blive kørt hjem fra fritidstilbud, hvis der er bevilliget kørsel via en sagsbehandler i Børn og Familie-afdelingen.

Hvis du vil gøre brug af ordningen, skal du kontakte dit barns sagsbehandler.

Hvis dit barn midlertidigt på grund af sygdom eller invaliditet ikke selv kan transportere sig til skole, kan det få bevilliget kørsel. Dit barn skal være elev i en folkeskole eller på en ungdomsuddannelse.

Du skal kontakte Randers Kommune på tlf. 8915 1515.