Hjemmeundervisning

Forældre har mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal dette skriftligt meddeles til Skoleafdelingen.

Anmeldelsesskemaet kan rekvireres ved henvendelse til Skoleafdelingen eller distriktsskolen eller via nedenstående link.

Meddelelsen skal være Skoleafdelingen i hænde inden hjemmeundervisningen påbegyndes, og indeholde følgende oplysninger:

  • Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen.
  • Hvor foregår undervisningen.
  • Hvem underviser børnene.

Jf. Lov om friskoler og private grundskoler § 34 stk. 2.

Skoleafdelingen sender svar til forældremyndighedsindehaveren med kopi til distriktsskolen.