Hjemmeundervisning

Forældre har mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

Hvis forældrene ønsker selv at sørge for undervisning af deres barn i den undervisningspligtige alder, skal dette skriftligt meddeles via denne blanket.

Anmeldelse af hjemmeundervisning skal ske inden hjemmeundervisningen påbegyndes jf. Lov om friskoler og private grundskoler § 34.

Efter blanketten er modtaget i Børn og Skole forvaltningen, modtager forældrene et brev i e-Boks.

Det er forældrene, som skal kontakte og informere deres distriktsskole om valget for hjemmeundervisning, da det er distriktsskolen, som skal føre tilsyn med undervisningen. 

Forældremyndighedsindehaveren skal selv sørge for, at finde frem til hvilke materialer de ønsker, at benytte til undervisningen og de skal selv stå for udgifterne hertil.

Ved henvendelse til distriktsskolen, vil de ofte kunne være behjælpelige med, at anbefale hvilke materialer man kan benytte sig af mm. og man vil eventuelt kunne indgå en aftale om lån af undervisningsmaterialer.

Tilsyn med barnets undervisning føres af den skole, som er distriktsskole for barnet. Der føres tilsyn 2 gange årligt efter gældende regler, som beskrevet i Lov om friskoler og private grundskoler § 35.

Tilsynet føres ved:

  • Overværelse af undervisningsforløb
  • Samtale med barnet
  • Vurdering af standpunkt.

Såfremt undervisningen ved tilsynet ikke vurderes tilfredsstillende, vil distriktsskolen rette henvendelse til forældremyndighedsindehaveren, som beskrevet i loven.