Forberedende Grunduddannelse (FGU)

FGU er for unge under 25 år, som har brug for at blive klar til at tage en uddannelse eller få et arbejde.

På FGU er der undervisning i 12 forskellige erhvervsfaglige temaer og ni almene fag.

Hvor længe du kan gå på FGU afhænger af dine mål, forudsætninger og behov. Normalt vil du afslutte FGU efter senest to år, men ved særlige omstændigheder er det dog muligt at forlænge.

​Der er tre uddannelsesspor på FGU:

  • Almen grunduddannelse (agu)
  • Produktionsgrunduddannelse (pga)
  • Erhvervsgrunduddannelse (egu)

Udgangspunktet for almen grunduddannelse (agu) er undervisning i almene fag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag, som vi kender det fra især VUC. Sporet henvender sig primært til unge, der vil kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller HF.

Udgangspunktet for produktionsgrunduddannelsen (pgu) er værkstedsundervisning, som vi kender det fra især produktionsskolerne. Sporet henvender sig til unge, som gerne vil arbejde praktisk. Formålet er at give dem kvalifikationer, så de senere kan begynde på en erhvervsuddannelse eller i ufaglært arbejde.

​Udgangspunktet for erhvervsgrunduddannelsen (egu) er aftalebaseret praktik. Sporet henvender sig primært til unge, der gerne vil i arbejde og eventuelt fortsætte på en erhvervsuddannelse.