Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser er almendannende og forbereder de unge til videregående uddannelse. Der findes fire forskellige gymnasiale uddannelser.

Alle uddannelserne indeholder hver sin obligatoriske fagrække, som er fælles for alle elever i uddannelsen.

I alle uddannelserne udbyder hver skole desuden et antal forskellige studieretninger/fagpakker (pakker med fag i kombination) og valgfag, som eleverne vælger imellem.

I handelsgymnasiet (HHX) får du undervisning i såvel almene fag og sprogfag som i fag, der handler om virksomheders økonomi, afsætningsmuligheder og retslige forhold. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind.

Undervisningen i hhx er på mange måder anderledes end den, du kender fra folkeskolen. Der vil være en del klasseundervisning, som du kender den. Men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.

I Randers kan du gå på HHX på Tradium Handelsgymnasium.

Læs mere om HHX på Tradiums hjemmeside.

HF er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver dig en ny viden inden for flere fagområder. For at sikre dig en god start er der i begyndelsen af det første halve års undervisning indlagt et særligt introduktionskursus (ca. 4 uger), der går på tværs af fagene.

Undervisningen kan foregå som klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveskrivning og værkstedsundervisning. I værkstedsundervisningen bliver du trænet i studieteknik, metodisk arbejde og prøveaflæggelse.

I uddannelsens sidste halve år skal du aflevere en individuelt udarbejdet større skriftlig opgave.

I Randers kan du læse HF på Randers HF og VUC.

Læs mere på Randers HF og VUCs hjemmeside.

På det almene gymnasium får du ny viden inden for en bred vifte af fag, der kommer fra de tre videnskabsområder: Humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind.

Undervisningen i gymnasiet er på mange måder anderledes end den, du kender fra folkeskolen. Der vil selvfølgelig være en del klasseundervisning, som du kender den. Men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.

I Randers er der to almene gymnasier:

På det tekniske gymnasium (HTX) får du undervisning i såvel almene fag som i fag, der handler om teknik, teknologi og kommunikation og it. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind.

Undervisningen i HTX er på mange måder anderledes end den, du kender fra folkeskolen. Der vil selvfølgelig være en del klasseundervisning, som du kender den. Men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver. Særligt for undervisningen på htx er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier.

I Randers kan du gå på HTX på Tradium Teknisk Gymnasium.

Læs mere om HTX på Tradiums hjemmeside.

EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med en erhvervsfaglig studentereksamen. På den måde opnår du både erhvervskompetence og generel studiekompetence.

I Randers kan du tage en EUX-uddannelse på Tradium og Randers Social- og sundhedsskole.

Læs mere om EUX på Tradium.

Læs mere om EUX på Randers Social- og Sundhedsskole.