Videregående uddannelser

I Randers Kommune kan du tage en videregående uddannelse på VIA University College eller Erhvervsakademi Dania.

VIA University College

VIA University College tilbyder mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser.

VIA uddanner bl.a. pædagoger, sygeplejersker, psykoterapeuter og professionsbachelorer i skat.

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania tilbyder både korte og mellemlange videregående uddannelser.

Du finder blandt andet uddannelser inden for:

  • Teknologi og industri
  • Ejendomshandel og økonomi
  • Samfund, administration og ledelse
  • Service, oplevelser og turisme.