Kvalitetssikring

Se her for information om hvordan kvalitetssikringen af vejledningen er tilrettelagt i Randers.

Kvalitetssikringen af vejledningen jf. Bekendtgørelse om vejledning 27 foregår gennem politisk afrapportering af en række nøgletal.

Hvert år i oktober-november udarbejdes den såkaldte uddannelsesstatistik til relevante politiske udvalg, der behandler afgangselevernes søgemønstre, frafaldsstatistikker, 15-17 åriges aktivitet m.m..

Hent Uddannelsesstatistik 2022.

Hvert forår præsenteres relevante politiske udvalg for resultaterne af uddannelsesparathedsvurderingen og for søgetallene til ungdomsuddannelser og 10. klasse.

Hent UPV oversigt for januar 2023.

Hent søgetal 2023.

Samme materiale præsenteres desuden også for Uddannelsessamarbejdet i Randers, der udgøres af topledelsen fra alle de lokale uddannelsesinstitutioner, det fælles elevråd, en ledelsesrepræsentant fra de private skoler samt direktørerne fra Børn/Skole og Social/arbejdsmarked.