Ordblind i Randers

Projektet "Ordblind i Randers" hjælper ordblinde elever med at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse.

Projektet "Ordblind i Randers" går ud på at lette ordblinde elevers overgang til ungdomsuddannelse. Elever fra afgangsklasserne bliver sammen med deres forældre inviteret til "overleveringsmøder" i foråret/sommeren, hvor de møder læsevejledere og ledere/studievejledere fra deres kommende skole. UU Randers er også repræsenteret ved disse møder.

Randers’ borgmester Torben Hansen er protektor for projektet.