Projekt Ung i Uddannelse - Ung i Job

Formålet med projektet er at løfte en bred gruppe af psykisk sårbare unge.

I samarbejde med Region Midtjylland og 12 andre kommuner deltager Ungeindsatsen i Randers i et fælles projekt, der har til formål at give sårbare unge individuel og målrettet støtte i overgangen til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Målet er, at flere sårbare unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 

De unge tilknyttes en såkaldt ungeguide, der i tæt dialog med de unge tilrettelægger den rette indsats. Aktiviteterne i indsatsen kan eksempelvis være målrettet vejledning, rundbordssamtaler, hjælp til deltagelse i netværksgrupper,  lektiehjælp, m.m.

Projektet løber fra april 2023 til oktober 2025. 

Ungeguide

Allan Boeskov

Allan Boeskov
Ungeguide
Telefon: 2114 1182
E-mail: allan.boeskov@randers.dk