Projekt Ung i Uddannelse - Ung i Job

Formålet med projektet er at løfte en bred gruppe af psykisk sårbare unge.

I samarbejde med Region Midtjylland og 12 andre kommuner deltager Ungeindsatsen i Randers i et fælles projekt, der har til formål at give sårbare unge individuel og målrettet støtte i overgangen fra 9./10. klasse eller FGU til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det primære mål er, at flere sårbare unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 

De unge tilknyttes en såkaldt ungeguide, der i tæt dialog med de unge tilrettelægger den rette indsats. Aktiviteterne i indsatsen kan eksempelvis være individuelle coachende samtaler, besøg på uddannelsesstedet, hjælp til det praktiske ifm. opstart på uddannelse eller job, deltagelse i netværksgrupper mm.

Projektet løber fra april 2023 til oktober 2025. 

Ungeguide

Allan Boeskov

Allan Boeskov
Ungeguide
Telefon: 2114 1182
E-mail: allan.boeskov@randers.dk