Vejledning i 9. klasse

I 9. klasse skal du vælge, om du vil fortsætte i 10. klasse, på en ungdomsuddannelse eller noget helt tredje, når du er færdig

I 9. klasse skal du vælge, om du vil fortsætte på en ungdomsuddannelse, et 10. klasseforløb eller et andet afklaringsforløb, der kan gøre dig klar til en ungdomsuddannelse. 

Hvis du er i tvivl om valg af ungdomsuddannelse, har du mulighed for at komme i brobygning på de forskellige ungdomsuddannelser i efteråret. Du kan komme i brobygning fra 2 til 10 dage i alt. 

Inden d. 1. marts skal uddannelsesparate elever sende en ansøgning via optagelse.dk til den uddannelsesinstitution eller skole, de helst vil begynde på efter 9. klasse. Din UU-vejleder kommer ind i klassen og hjælper dig med det. 

Den modtagende uddannelsesinstitution eller 10. klasse skole skal bruge din uddannelsesplan/elevplan til at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

Hvis du føler, du har behov for voksenstøtte i overgangen til en ungdomsuddannelse, kan du få tilknyttet en mentor i slutningen af 9. klasse, hvis dine forældre og skolen er enige om, at det er en god ide.

For at kunne træffe det rette uddannelsesvalg er det vigtigt, at du har et klart billede af dig selv, dine arbejdsvaner, interesser, evner og stærke sider. Derfor skal du fortsætte arbejdet med din uddannelsesplan/elevplan i samarbejde med dine forældre, lærere og din UU-vejleder.

Hvis du søger en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, kræver det, at dine lærere løbende vurderer din uddannelsesparathed i forhold til de ønsker, du har om uddannelse. Hvis du bliver vurderet parat til andre aktiviteter, end de ønskede uddannelser, skal du mødes med din UU-vejleder og lærer for at drøfte dit valg af uddannelse efter grundskolen. 

Alle elever skal forlade grundskolen med en plan for videre uddannelse og den såkaldte uddannelsesplan påbegyndes i 9. klasse.

Uddannelsesplanen bygger ovenpå den foreløbige uddannelsesplan og/eller Meddelelsesbogens overvejelser om uddannelse fra 8. klasse.

Du har automatisk en uddannelsesplan, hvis du går direkte fra grundskolen videre på en ungdomsuddannelse. Gør du ikke det, hjælper UU dig med at lave en plan.

Læs mere om uddannelsesplanen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Ung Til Ung afvikles i efteråret 2023.

Ung Til Ung Vejledning er et tiltag for elever i 9. klasse. Eleverne får besøg af et ambassadørkorps bestående af unge fra de forskellige ungdomsuddannelser i Randers, som fortæller om deres ungdomsuddannelse og vej dertil.

Formålet med indsatsen er, at elever og grundskolelærere får et øget kendskab til uddannelserne i mødet med rollemodellerne og oplever bredden af mulige uddannelsesveje. 

For virksomheder

Som virksomhed kan I få kloge hænder til branchen ved at få jeres branche og faglige stolthed frem i lyset med en uddannelsesambassadør.

Ung Til Ung Vejledning afvikles ude på skolerne i ugerne 45-47, tre dage i alt, hvor din lærling er ude og repræsentere jeres fag. Der vil være arrangementer af tre og seks timers varighed typisk med opstart mellem kl. 08.00 og 09.00.

Derudover er der to kursusdage, som afvikles fra kl. 17.00-19.00 ca. en dag i september og en dag i oktober.

Synes du, at det lyder interessant, og vil du gerne tage ansvar for at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse, er du velkommen til at kontakte:

UU Randers
Tlf.: 8915 4747

I 9. klasse er brobygning en frivillig vejledningsaktivitet, der er målrettet elever, der ikke er vurderede parate til den ønskede uddannelse eller har behov for afklaring i forhold til deres uddannelsesvalg.

Brobygningsforløbene har en varighed på fem dage og eleverne får mulighed for at besøge to uddannelser. Ved at deltage i brobygning får du mulighed for:

  • at opleve et uddannelsesforløb
  • at deltage i den faglige undervisning
  • at få kendskab til generelle og karakteristiske fag
  • at gøre egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler m.m.
  • at få erfaringer med det sociale liv og skolens kultur
  • at møde elever og lærere fra uddannelsen
  • at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse
  • at få viden som du kan bruge ved den obligatoriske, selvvalgte opgave i 10. klasse.

Din UU-vejleder er ansvarlig for tilmeldingen, som foregår i samråd med dine forældre og skolen. Eventuelle transportudgifter dækkes efter gældende regler.

Erhvervspraktik kan være en god måde at blive klogere på uddannelses- og jobmuligheder.

Der er flere forskellige muligheder for at komme i praktik.

Spørg din skole eller UU-vejleder, hvis du vil vide mere, eller læs mere om erhvervspraktik på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Er du en af de få heldige, som har fået tildelt en mentor hos Talentspejderne? Årsagen er, at du er blevet udvalgt, fordi din UU-vejleder og dine lærere kan se, at du ved at få en talentspejder kan udvikle dine evner og talenter. Du vil også kunne få hjælp og støtte til at klare dig bedre i skolen, så du senere kan få en uddannelse.

Ved de første møder med din mentor kan du måske føle dig lidt usikker, nervøs og måske også lidt genert. Men når du først begynder at lære din mentor bedre at kende, bliver det meget lettere.

I starten vil din mentor stille dig spørgsmål og være interesseret i, hvad du laver i din fritid, og hvordan det går i skolen for at lære dig bedre at kende. Herefter vil I sammen blive enige om, hvad I skal lave på jeres ugentlige møder. Du forpligter dig til at deltage i 24 møder efter skoletid.

Ved jeres møder, som typisk vil foregå på din mentors arbejdsplads, vil I arbejde med spændende udviklingsopgaver såsom øvelser, sjove test, projekter, hygge, leg, spil, samtaler, m.m.

Din UU-vejleder taler med dig og dine forældre, inden du tilmeldes projektet.

Læs mere på Talentspejdernes hjemmeside.

Som en del vejledningen kan din UU-vejleder tilbyde dig en mentor. Det kan være en stor udfordring at starte på en ungdomsuddannelse. Skoletræthed, problemer med at komme op om morgenen, usikkerheden ved at starte et nyt sted og møde mange nye mennesker kan virke som uoverskuelige forhindringer i forhold til at komme i gang med en uddannelse.

Derfor har nogle unge brug for lidt ekstra hjælp til at få en god start på den ønskede ungdomsuddannelse - det kan for eksempel være en mentor, som i en afgrænset periode kan støtte den unge og være med til at give den unge en god start på ungdomsuddannelsen.

UU Randers har mulighed for at tilbyde en mentor til unge i 9. og 10. klasse i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Kontakt din UU-vejleder for at høre nærmere om mentorordningen.