Vejledning i 9. klasse

I 9. klasse skal du vælge, om du vil begynde i 10. klasse, på en ungdomsuddannelse eller noget helt tredje, når du er færdig.

I 9. klasse skal du vælge, om du vil begynde på en ungdomsuddannelse, et 10. klasseforløb eller et andet afklaringsforløb, der kan gøre dig klar til en ungdomsuddannelse.

Inden d. 1. marts skal uddannelsesparate elever sende en ansøgning via optagelse.dk til den uddannelsesinstitution eller skole, de helst vil begynde på efter 9. klasse.

Den modtagende uddannelsesinstitution eller 10. klasseskole skal bruge din uddannelsesplan/elevplan til at tilrettelægge dit uddannelsesforløb.

Hvis du føler, du har behov for voksenstøtte i overgangen til en ungdomsuddannelse, kan du få tilknyttet en mentor i slutningen af 9. klasse, hvis dine forældre og skolen er enige om, at det er en god ide.

For at kunne træffe det rette uddannelsesvalg er det vigtigt, at du har et klart billede af dig selv, dine arbejdsvaner, interesser, evner og stærke sider. Derfor skal du fortsætte arbejdet med din uddannelsesplan/elevplan i samarbejde med dine forældre, lærere og din UU-vejleder.

Hvis du søger en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, kræver det, at dine lærere løbende vurderer din uddannelsesparathed.

Hvis du er erklæret ikke uddannelsesparat, skal du mødes med din UU-vejleder og lærer for at aftale, hvad der skal til, for at du bliver uddannelsesparat. Du skal i også i brobygning på en-to ungdomsuddannelser.

Hvis du bliver udvalgt til at få en mentor, skal du være rigtig glad. Du er blevet udvalgt, fordi UU-vejlederen og lærerne på din skole kan se, at du ved at få en talentspejder kan udvikle dine evner og talenter. Du vil også kunne få hjælp og støtte til at klare dig bedre i skolen, således at du senere kan få dig en uddannelse.

Ved de første møder med din mentor kan du måske føle dig lidt usikker, nervøs og måske også lidt genert. Men når du først begynder at lære din mentor bedre at kende, bliver det meget lettere.

I starten vil din mentor stille dig nogle spørgsmål og være interesseret i, hvad du laver i din fritid, og hvordan det går i skolen, for at lære dig bedre at kende. Herefter vil I sammen blive enige om, hvad I skal beskæftige jer med på jeres ugentlige møder. Du forpligter dig til at deltage i 24 møder efter skoletid.

Ved jeres møder, som almindeligvis vil foregå på din mentors arbejdsplads, vil I typisk beskæftige jer med spændende udviklingsopgaver såsom øvelser, sjove test, projekter, hygge, leg, spil, samtaler, m.m.

Din UU-vejleder taler med dig og dine forældre, inden du tilmeldes projektet.

Læs mere om Talentspejderne her.

Du kan tilbydes en mentor som et led i den vejledning, der ydes af UU-vejlederen. Det kan være en stor udfordring at starte på en ungdomsuddannelse. Skoletræthed, problemer med at komme op om morgenen, usikkerheden ved at starte et nyt sted og møde mange nye mennesker kan virke som uoverskuelige forhindringer i forhold til at komme i gang med en uddannelse.

Derfor har nogle unge brug for lidt ekstra hjælp til at få en god start på den ønskede ungdomsuddannelse - hjælpen kunne være en mentor. En mentor er en voksen, som i en afgrænset periode kan støtte den unge og være med til at give den unge en god start på ungdomsuddannelsen.

UUR har mulighed for at tilbyde en mentor til unge i 9. og 10. klasse i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Kontakt din UU-vejleder for at høre nærmere om mentorordningen.

Uddannelsesplanen handler om, hvordan du klarer dig i skolen, og hvilke mål du har for fremtidig uddannelse efter grundskolen eller efter 10. klassetrin.

Uddannelsesplan laves af dig i samarbejde med dine lærere og forældre. Planen skal handle om dine ønsker og tanker for videre uddannelse.

Hvis du vælger 10. klasse, skal det fremgå af planen, hvad du vil opnå med undervisningsforløbet i 10. klasse.

I 9. klasse er brobygning en vejledningsaktivitet, der som noget særligt i år tilbydes alle elever på årgangen. Dette skyldes, at eleverne ikke kunne gennemføre introkurser med fysisk fremmøde i skoleåret 2020/21.

Brobygningsforløbene var i år 5 dage og eleverne får mulighed for at besøge tre uddannelse.

Et brobygningsforløb varer oftest en, to, tre eller fem dage og foregår på den ungdomsuddannelse, som du overvejer i din uddannelsesplan.

Ved at deltage i brobygning får du mulighed for:

  • at opleve et uddannelsesforløb
  • at deltage i den faglige undervisning
  • at få kendskab til generelle og karakteristiske fag
  • at gøre egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler m.m.
  • at gøre egne erfaringer med det sociale liv og skolens kultur
  • at møde elever og lærere på stedet
  • at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse
  • at erhverve dig viden til brug ved den obligatoriske, selvvalgte opgave i 10. klasse

Din UU-vejleder er ansvarlig for tilmeldingen, som foregår i samråd med dine forældre og skolen. Eventuelle transportudgifter dækkes efter gældende regler.

Ung Til Ung Vejledning er et tiltag for elever i 9. klasse. Eleverne får besøg af et ambassadørkorps bestående af unge fra de forskellige ungdomsuddannelser i Randers, som fortæller om deres ungdomsuddannelse og vej dertil.

Formålet med indsatsen er, at elever og grundskolelærere får et øget kendskab til uddannelserne i mødet med rollemodellerne og en oplevelse af, at uddannelsesviften er bred.

For virksomheder

Som virksomhed kan I få kloge hænder til branchen ved at få jeres branche og faglige stolthed frem i lyset med en uddannelsesambassadør.

Ung Til Ung Vejledning afvikles ude på skolerne i ugerne 45-47 3 dage i alt, hvor din læring/elev er ude og repræsentere jeres fag. Der vil være arrangementer af 3 og 6 timers varighed typisk med opstart mellem kl. 08.00 og 09.00.

Derudover er der to kursusdage, som afvikles fra kl. 17.30-21.00 ca. en dag i september og en dag i oktober.

Synes du, at det lyder interessant, og vil du gerne tage ansvar for at få flere elever til at vælge en EUD, er du velkommen til at kontakte:

UU Randers
Tlf.: 8915 4747