Skole og undervisning

I Danmark er der skolepligt for alle børn. Derfor skal alle handicappede børn også have et relevant skoletilbud.

Børn med psykiske eller fysiske handicap har ofte særlige behov, og her kan der være brug for, at barnet måske begynder på en specialskole.

Efterskoleophold

Mange unge har lyst til at afslutte folkeskolen med et efterskoleophold, og i de fleste tilfælde vil det være en beslutning, som udelukkende bliver taget i familien. Men i særlige tilfælde kan det også være at skolen mener, at det vil være bedst at afslutte skoleforløbet på en efterskole.

I den situation vil Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Randers Kommune vurdere, om den unges behov bliver opfyldt i folkeskolen, eller om det er relevant med et efterskoleophold i stedet.

Tilskud til efterskoleopholdet

Hvis PPR beslutter, at det er relevant med et efterskoleophold, kan forældrene få lavet en beregning af deres økonomi. Herefter vil det blive vurderet i hvilket omfang, Randers Kommune kan give tilskud til betalingen af efterskoleopholdet.