Handicapkørsel

Kommunens Kørselskontor foretager en individuel, konkret og samlet vurdering af, om den enkelte ansøger er berettiget til kørselsordning.

Ansøg om kørsel

Du kan ansøge om handicapkørsel ved at udfylde et ansøgningsskema online. Det kræver NemID at udfylde ansøgningsskemaet.

Har du ikke NemID?

Hvis du ikke har NemID, kan du printe ansøgningsskemaet ud og derefter udfylde det.

Hent ansøgningsskema til handicapkørsel her.

Når du har printet og udfyldt skemaet, kan du aflevere det i omstillingen ved hovedindgangen på Laksetorvet 1, 8900 Randers C, eller sende det pr. brev til:

Økonomi, "Kørselskontoret"
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Behandlingstiden er ca. 14 arbejdsdage. Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil kommunen give besked til Midttrafik. Du vil derefter indenfor ca. 14 arbejdsdage modtage et velkomstbrev med yderligere oplysninger fra Midttrafik. Får du afslag, vil du modtage brev herom fra Kørselskontoret.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Kørselskontoret:

Kørselskontoret
8915 1515
E-mail: korselskontoret@randers.dk
Send Digital Post til Kørselskontoret

E-mails må ikke indeholde følsomme personoplysninger som f.eks. CPR-nummer og helbredsoplysninger. Skal du give følsomme personoplysninger, skal du i stedet sende en mail via Digital Post eller ringe.

Hvad indgår i vurderingen? 

Du skal være stærkt bevægelseshæmmet for, at komme i betragtning til handicapkørsel. Stærkt bevægelseshæmmet betyder i denne sammenhæng, at du er visiteret til et ganghjælpemiddel fra Randers Kommune. Desuden skal du være over 18 år og bo i Randers Kommune.

Blinde og svagsynede

Den 01.07.18 blev ordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede på 18 år eller derover. For at blive optaget i ordningen skal man have en synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre. Dokumentation i form af medlemskort fra Dansk Blindesamfund eller dokumentation fra øjenlægen skal medsendes sammen med ansøgningsskemaet.

Førerhundebrugere kan uden ekstra betaling medtage en førerhund.

Hvad kan kørselsordningen bruges til?

Kørselsordningen kan bruges til sociale aktiviteter og til fritidsformål. Du kan f.eks. bruge handicapkørsel til besøg hos venner og familie, indkøb og kulturelle aktiviteter. Du kan også bruge ordningen til at kører til nogle former for behandling som f.eks. fysioterapi og tandlæge.

Hvor kan du få yderligere information?

Du kan læse mere om handicapkørsel på Midttrafiks hjemmeside.

Flextur/Flextrafik/Flexkørsel

Bliver du ikke godkendt til kørselsordningen, har du mulighed for at benytte Flextur.

Læs om Flextur på Midttrafiks hjemmeside.

Handicapkørsel jul og nytår 2022

Hvis du vil bruge handicapkørsel til julearrangementer, familiebesøg, jule- og nytårsaften, skal du være opmærksom på, at der er særlige bestillingsfrister hos Midttrafik.

Det er ikke muligt at bestille kørsel online eller pr. mail til 24. og 31. december.
Der kan ikke bestilles tilkøb af løft med trappemaskine til 24. og 31.december.
Der kan ikke bestilles intern kørsel 24., 25. og 26. december 2022 i Movias område. I stedet udstedes kørselskuponer til kunderne via Midttrafik.
Der opkræves et gebyr på 250 kr. på handicapture til 24. december, som bliver afbestilt for sent, eller hvor der køres forgæves på dagen. Afbestilling skal ske senest torsdag 15. december 2022.
Du har mulighed for at køre frem til kl. 02.00 31. december (nytårsaften). 

 

Læs mere Handicapkørsel på Midttrafiks hjemmeside

Skema med bestillingstider for handicapkørsel jul og nytår 2022