Handicapkørsel

Kommunens kørselskontor foretager en individuel, konkret og samlet vurdering af, om du er berettiget til handicapkørsel.

Du kan søge om handicapkørsel til sociale aktiviteter og fritidsformål, f.eks. besøg hos venner og familie, indkøb og kulturelle aktiviteter. Du kan også bruge ordningen til at køre til nogle former for behandling, f.eks. fysioterapi og tandlæge.

For at kunne søge om handicapkørsel skal du være over 18 år og bo i Randers Kommune. Derudover skal du være enten stærkt bevægelseshæmmet, blind eller stærkt svagsynet for at komme i betragtning til handicapkørsel. Stærkt bevægelseshæmmet betyder i denne sammenhæng, at du er visiteret til et ganghjælpemiddel fra Randers Kommune. Stærkt svagsynet betyder, at du har en synsstyrke på 10 procent (6/60) eller mindre.

Hvis du har en førerhund, kan du tage den med på køreturen uden ekstra betaling.

Du kan læse mere om handicapkørsel på Midttrafiks hjemmeside.

Ansøg om handicapkørsel

Du kan ansøge om handicapkørsel ved at udfylde et ansøgningsskema online. Det kræver MitID at udfylde ansøgningsskemaet.

Hvis du søger om handicapkørsel, fordi du er blind eller stærkt svagsynet, skal du vedhæfte dokumentation i form af medlemskort fra Dansk Blindesamfund eller dokumentation fra øjenlægen i ansøgningsskemaet.

Behandlingstiden er ca. 14 arbejdsdage. Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil kommunen give besked til Midttrafik. Du vil derefter indenfor ca. 14 arbejdsdage modtage et velkomstbrev med yderligere oplysninger fra Midttrafik. Får du afslag, vil du modtage brev herom fra Kørselskontoret.

Har du ikke MitID?

Hvis du ikke har MitID, kan du i stedet kontakte:

Kørselskontoret
Tlf.: 8915 1515
E-mail: korselskontoret@randers.dk

E-mails må ikke indeholde følsomme personoplysninger som f.eks. CPR-nummer og helbredsoplysninger. Skal du give følsomme personoplysninger, skal du i stedet ringe.

Hvis du ikke kan få handicapkørsel

Hvis du ikke bliver godkendt til handicapkørsel, kan du i stedet benytte Flextur.

Læs om Flextur på Midttrafiks hjemmeside.