Videnscenter Handicap og Autisme

I Videnscenter Handicap og Autisme deler ansatte faglig viden på tværs af tilbuddene på handicapområdet.

Videnscenter Handicap og Autisme danner ramme om kurser og faglige netværk til ansatte på handicapområdet. Formålet er at dele faglig viden og erfaringer på tværs af de ansatte med henblik på at sikre den bedste kvalitet i vores tilbud til dig.

Videnscenteret skal bidrage til at kortlægge de ansattes ressourcer og kompetencer og bringe dem i spil. 

Aktiviteterne i videnscenteret bliver delvist udbudt af ansatte på handicapområdets tilbud, og derudover vil der også være undervisere udefra.

Videnscenteret understøtter arbejdet med handicapplanerne på børnehandicap- og voksenhandicapområdet. Videnscenterets funktion er på den måde at bidrage til at skabe sammenhæng i forskellige indsatser på tværs af handicapområdet.

Her kommer udvalgte eksempler på vores faglige netværk til ansatte:

 • Netværk for demens
 • Netværk for seksualvejledere
 • Netværk for forflytningsvejledere

Her kommer udvalgte eksempler på vores faglige kurser til ansatte:

 • Videregivelser af oplysninger
 • Medicinhåndtering
 • Brandkursus
 • Kommunikationspas
 • Borgerens seksualitet
 • Alternativ supplerende kommunikation (ASK)
 • Førstehjælpskursus
 • Autisme
 • Neuropædagogik