Rehabilitering og genoptræning

Der er gode muligheder for rehabilitering og genoptræning til personer, der har været igennem et sygdomsforløb.

Tilbud til senhjerneskadede

Ud over fysisk genoptræning, er der særlige rehabiliteringsforløb for senhjerneskadede. At blive ramt af en senhjerneskade er nemlig ofte en stor omvæltning både for den ramte og familien, og det kan være svært at overskue, hvor hjælpen findes. Men i rehabiliteringstilbuddet for senhjerneskadede hjælper Randers Kommunes forløbskoordinator med at skabe sammenhæng mellem hospital og kommune, samt med at koordinere selve rehabiliteringsforløbet. På den måde kan man lettere få et overblik over, hvor det er muligt at få hjælp.

Neuroundervisning

Hvert år bliver mange mennesker ramt af en hjerneskade forårsaget af en blodprop, hjerneblødning, ulykke, betændelse eller virus, forgiftning, godartet svulst eller iltmangel.

Disse personer kan for eksempel få vanskeligt ved at huske, orientere sig, koncentrere sig, tage initiativer, fungere i socialt samvær, leve med en ændret fysik/personlighed, udtrykke sig sprogligt samt vanskeligt ved at læse, skrive og regne.

Heldigvis er det i mange situationer muligt at forbedre følgerne af hjerneskaden, og derfor tilbyder Randers Kommune neuroundervisning til senhjerneskadede.

Undervisningen foregår på Hjernecenter Randers og har blandt andet til formål, at give deltagerne nye muligheder for et mere aktivt liv samt deltagelse i samfundslivet.

Neuroundervisningens mål er at kunne fremme mulighederne for aktiv deltagelse i samfundslivet, opnå større selvstændighed og forbedre de kognitive færdigheder.

Ved at træne og indlære kompenserende strategier kommer der fokus på accept, erkendelse og personlige ressourcer.

Det vil fremme den enkeltes ressourcer i forhold til aktiviteter i hjemmet, på job, uddannelse og generelt i det fremtidige liv.

Neuroundervisningen er en selvstændig undervisningsafdeling af Hjernecenter Randers.

Sådan søger man om neuroundervisning

For at få en plads til neuroundervisning skal man i første omgang tage kontakt til Hjernecenter Randers, der kan fortælle mere om mulighederne.