Beskæftigelse

Selvom man har et handicap, kan man sagtens have et arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Det handler bare om at bruge de muligheder, der er.

Hvordan man forener job og handicap, kan du læse meget mere om på Jobcenter Randers' side om job og handicap.

I Randers Kommune kan unge over 18 år med betydelige og varige fysiske og psykiske handicap, samt personer der har pådraget sig en hjerneskade, desuden få en lang række forskellige beskæftigelsestilbud.