Døgndækkede botilbud til udviklingshandicappede

Boligerne Lene Bredahls Gade er et bo og aktivitetstilbud med 24 lejligheder

Boligerne Lene Bredahls Gade er et døgnbemandet tilbud med 2 vågne nattevagter, samt et internt aktivitetstilbud. Målgruppen er yngre senhjerneskadede borgere. Fælles for borgerne er at de alle har fysiske og kognitive funktionsnedsættelser og har brug for støtte til mestring af eget liv henover døgnet 24 timer.

Boligerne Lene Bredahls gade har 24 lejligheder og et aktivitetstilbud for både interne og eksterne borgere. Derudover har Boligerne Lene Bredahls Gade eget køkken der tilbereder måltider til de borgere der bor i døgntilbuddet.

Boligerne Lene Bredahls Gade har derudover et mindre træningslokale der kan benyttes af de beboere der har tilknyttet vederlagsfri fysioterapi eller selv har mulighed for at kunne træne.

Aktivitetstilbuddet ligger internt i huset på Lene Bredahls Gade. Det ses som en fordel at beboerne selv kan køre til og fra egen lejlighed og til deres aktivitets tilbud i løbet af dagen. Aktivitetstilbuddet er derfor et meget livligt tilbud med mulighed for at danne sociale relationer og fællesskab med andre beboere eller eksternt tilknyttede borgere.

Boligerne Lene Bredahls Gade er et flerfagligt botilbud. Vi har fokus på at favne borgerne og give dem den bedste forudsætning for at mestre eget liv ved at kunne se borgerne fra forskellige faglige vinkler. Vi har derfor følgende fagligheder ansat i blandede vagter: Sygeplejersker, Social og sundhedsassister, social og sundhedshjælpere, pædagoger, pædagogiske assistenter, ergoterapeuter og psykomotoriske terapeuter.

Boligerne Lene Bredahls Gade er godkendt efter Almenboliglovens §105. Du får støtte til mestring af eget liv efter Servicelovens § 85 med udgangspunkt i §141handleplan. Er du visiteret til aktivitets tilbuddet er det efter § 104.

Boligerne Lene Bredahls Gade er bygget i 2007 og er beliggende tæt på Randers Centrum og dermed tæt på indkøbsmuligheder, samt tæt på parken i Tøjhushaven og Randers Havn.

Lejlighederne på Boligerne Lene Bredahls gade er 2 værelses lejligheder med stort badeværelse, mindre køkken og enten med udsigt til byliv eller grønt areal.

4 af lejlighederne er lidt større 3 værelses lejligheder.

Lejligheder er store og handikapvenlige med mulighed for at komme rundt i manuel eller el-kørestol.

Lejlighederne er placeret på 3 fælles gangarealer med hhv. 7,8 og 9 lejligheder. Til hvert gangareal hører et fælles køkken, hvor borgerne kan samles til fælles måltider og hyggeligt samvær.

Lejlighederne findes både i stueplan og første sal med adgang via trappe og 2 elevatorer.

Til Boligerne Lene Bredahls gade hører en udendørs fælles terrasse og udeareal med mulighed for at spille petanque, grille og andre udendørs aktiviteter, som er meget aktivt benyttet især om sommeren.

Boligerne Lene Bredahls Gade er et meget socialt aktivt tilbud med mange skønne årlige traditioner.  Vi fejrer bl.a. sankt hans og nytår, afholder påske og julefrokost samt holder sommerfest og tyrolerfest. Dertil kommer alle de mindre begivenheder som bl.a. chokoladens dag, pandekagens dag, kyndelmisse, Lucia og fastelavn.

I løbet af året planlægger døgn i samarbejde med aktivitetscenteret dagsture og oplevelser ud af huset som Tysklandstur, Sjølund festival, skovture og oplevelser henover sommeren som fx en tur i zoo. 

På Boligerne Lene Bredahls Gade har vi et ønske om at understøtte borgerne mest muligt i mestring af eget liv. Vi ønsker at skabe en meningsfuld hverdag for vores beboere, hvor livskvalitet sættes højt og hvor vi med vores flerfaglige personale kan understøtte beboernes funktionsniveau, hvor det giver bedst mening og hvor der er størst behov.

 

Den støtte vi giver beboerne i dagligdagen varierer derfor ud fra den enkeltes behov og funktionsniveau. Det kan være inden for:

 • Personlig pleje
 • Daglige gøremål (tøjvask, rengøring, indkøb, frisør, øvrige aftaler)
 • Støtte til at fastholde Aktiviteter og fritidsinteresser
 • Relationer, netværk og samvær
 • Selvforståelse og selvindsigt – at fastholde eller genskabe identitet
 • Struktur, genkendelighed og overskuelighed

 

Vi ønsker at skabe en tryg og forudsigelig hverdag med aktiviteter der giver mening for den enkelte og som giver en følelses af mestring af eget liv. Vi ønsker at være med til at skabe et hjem for vores beboere med mulighed for at danne relationer og deltage i sociale fællesskaber.

 

Som personale arbejder vi neuropædagogisk og møder beboerne ud fra en Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogisk tilgang (KRAP), hvor vi tænker at alle har et udviklingspotentiale i et hverdagsrehabiliterende miljø og har ret til selv- og med bestemmelse over eget liv. Alle indsatser vil derfor ske i dialog og samarbejde med beboerne.

Vores grundlæggende værdier på Boligerne Lene Bredahls Gade er

 • Ordentlighed
  Åben og tillidsfuld dialog
 • Ligeværdighed
  Vi behandler hinanden med respekt – mangfoldighed er en styrke.
 • Udvikling
  Vi skaber plads til nye idéer
 • Frihed
  Vi planlægger til gavn for vores beboere

På hele handicapområdet i Randers Kommune arbejder vi ud fra et ”Kodeks for det gode borger- og pårørendesamarbejde på handicapområdet i Randers”. 

I hverdagen anser vi samarbejdet med pårørende og andre nære relationer, som en vigtig del af at kunne understøtte beboernes mestring af eget liv.

Pårørende er vigtige sparringspartnere i at skabe bedst mulig trivsel for vores beboere og vil blive inddraget i beboernes hverdag, hvor det er muligt.

F.eks. i forbindelse med det årlige borgerplansmøde for §141 handleplaner med udgangspunkt i ”Mit liv – Min plan”. Her drøftes beboernes ønsker og drømme om eget liv og der sættes mål for hvad beboernes ønsker vi skal støtte op omkring i det kommende år. 

På Boligerne Lene Bredahls Gade tilbydes fuld kostpakke. Vi har ansat en fuldtids medarbejder i køkkenet, der planlægger og tilbereder lækre og sunde madplaner til ugens løb. Maden tilberedes så vidt muligt fra bunden og med variation efter årstiderne. Er der særlige sundhedsrelevante behov tages der højde for dette. 

Personalet hjælper med at anrette og servere måltiderne, samt ved behov for fysisk hjælp til spisning.

 

De daglige måltider

Der bliver serveret 3 hovedmåltider i løbet af dagen. Morgenmad, Frokost og aftensmad. Derudover serveres der altid noget til aftens kaffen.

 

Pris:

Kostprisen fastsættes fælles for hele Randers Kommune og justeres en gang om året. Er du fraværende til tre eller flere sammenhængende hovedmåltider, kan du få kostrefusion, som modregnes din kostbetaling den efterfølgende måned.

Det er frivilligt at tilkøbe kostpakken. Ønsker man ikke at være en del af kost tilbuddet og selv købe ind til eget køleskab, kan personalet hjælpe med at varme og servere måltider i egen lejlighed. Det er muligt at købe madbilletter til måltider både for beboere og pårørende.

Fødselsdage

Ens fødselsdag er en særlig dag, der fejres på Boligerne Lene Bredahls Gade med flag og sang.  Alle beboere har mulighed for at komme med et 2 retters ønske til sin fødselsdagsmiddag. Det aftales på forhånd sammen med køkkenet og menuen serveres til alle beboere i huset.

Boligerne Lene Bredahls Gade ligger i gåafstand til Randers rutebilstation og giver let adgang for besøgende til bostedet.

Aktivitetscenteret råder over 2 busser der til dagligt bliver brugt til transport af eksterne borgere, der er visiteret til aktivitetscenteret, samt til de planlagte fælles ture henover året.

Det er ikke muligt for beboerne at bruge busserne uden personale.