Bocenter Harridslev

Bocenter Harridslev er hjem for 25 voksne beboere med fysiske- og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

Bocenter Harridslev er hjem for 25 voksne beboere med fysiske- og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Beboerne har i forskellig omfang brug for støtte til udvikling af deres fysiske eller mentale kompetencer og/eller deres relation til andre mennesker.

Bocenter Harridslev består af 25 handicapvenlige lejligheder og en aflastningslejlighed. Bocenter Harridslev er inddelt i 3 afdelinger med Bofællesskab 1, Bofællesskab 2 og Kernen.

I Bofællesskab 1 og 2 bor otte beboere i hvert hus, som har et moderat støttebehov. Som udgangspunkt benytter beboerne sig af eksterne aktivitets- og samværstilbud.

I Kernen bor ni beboere med multiple funktionsnedsættelser, herudover er der en aflastningsplads. Beboerne har alle et omfattende støtte- og plejebehov. Beboerne gør enten brug af eksterne aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne, eller af helhedstilbuddet i Kernen.

Der er primært tilknyttet pædagoger og sundhedsfagligt personale samt to vågne nattevagter til Bofællesskab 2 og Kernen. I Bofællesskab 1 er der mulighed for at tilkalde en nattevagt.

Bocenter Harridslev er godkendt efter Almenboliglovens §105. Du får bostøtte efter Servicelovens § 85 og praktisk hjælp i lejligheden, hjælp til personlig pleje og hjælp til kost efter Servicelovens § 83.

Bocenter Harridslev er bygget i 1999 og er beliggende i et roligt villakvarter i udkanten af Harridslev ca. seks km fra Randers Centrum. I tilknytning til bocenteret er der store og handicapvenlige udeområder. Skov og gangsti ligger i umiddelbar nærhed, og indkøbsmuligheder i SuperBrugsen findes i gåafstand fra bocenteret. Kernen har gennemgået en renovering i 2019.

I Bofællesskab 1 er der otte lejligheder. Lejlighederne består af stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Lejlighederne er ligelig fordelt i hver sin ende af huset. Fællesstue, spisestue og køkken danner tilsammen den centrale del af huset.

I Bofællesskab 2 er der otte lejligheder. Lejlighederne består af stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. 4 lejligheder er placeret i den ene ende af et vinkelhus og de 4 andre i den anden ende af huset. I husets hjørnevinkel er der en fællesstue med spisestue og køkken.

I Kernen er der ni lejligheder samt en aflastningslejlighed. Lejlighederne består af stue og soveværelse i et og badeværelse. Lejlighederne er fordelt på tre gange. Der er en fællesstue, som også bliver brugt til internt aktivitetstilbud for de beboere, der er visiteret til dette.

Bocenterets produktionskøkken er centralt placeret ved Kernen.

Du har mulighed for at komme i aflastning hos os. Vi har en særlig aflastningslejlighed, som vi stiller til rådighed til formålet. Lejligheden er placeret i Kernen.

Aflastningslejligheden består af:

  • Stue/soveværelse
  • Handicapvenligt badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler
  • Fjernsyn og adgang til internet

Når du bor i aflastningslejligheden deltager du i hverdagen på lige fod med de andre beboere på bocenteret. Du skal kontakte din sagsbehandler i myndighedsafdelingen, hvis du har brug for at komme i aflastning. Det er en myndighedsafgørelse om du kan komme i betragtning til aflastningen.

På Botilbuddene i Center for Voksenhandicap er vores mission at understøtte din udvikling og mestring af eget liv. Ved mestring af eget liv forstår vi din evne til at medvirke til at skabe et liv, der er meningsfyldt for dig. Derfor har vi fokus på din livskvalitet. Livskvalitet er individuelt, skabes på dine præmisser og ud fra det, som giver mening for dig. Det betyder bl.a. at vi vil understøtte dig i at have et socialt og aktivt liv, understøtte og tilbyde muligheder hvor du kan indgå i fællesskaber, og sikre at du har et godt og trygt sted at bo, hvor den hjælp du modtager, er af højest mulige kvalitet.

Vi anser et handicap som noget der opstår i et samspil mellem biologisk udvikling og det omgivende samfund. Derfor vil vi møde dig ud fra en Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogisk tilgang (KRAP), hvor vores fokus vil være, at du får mulighed for at udvikle dig, så dit udviklingshandicap ikke bliver en hindring for at deltage i det omgivende miljø. Når det bliver svært og når det opleves utrygt vil vi sikre, at du har et trygt hjem, hvor du kan få støtte og omsorg i forhold til de behov, som du har.

Hos os vil du opleve, at vi arbejder målrettet med selv- og medbestemmelse. Udgangspunktet er, at du bestemmer i dit eget liv. Når det bliver svært kan du inddrage både os og dine pårørende.

De grundlæggende værdier, som vores tilbud er baseret på, er åbenhed, ordentlighed og respekt for forskellighed. Vi vil arbejde ud fra en grundlæggende tanke om, at du kan udvikle dig, hvilket betyder, at vi vil prioritere samarbejdet og dialogen med dig og dine pårørende. I samarbejdet med dig og dine pårørende kommer vi til at tage udgangspunkt i dine erfaringer, din livshistorie og dine egne ønsker og drømme for dit liv.

På hele handicapområdet i Randers Kommune arbejder vi ud fra ”Kodeks for det gode borger- og pårørendesamarbejde på handicapområdet i Randers”.

I hverdagen er det vigtigste pårørendesamarbejde samarbejdet med forældre og andre nære pårørende omkring den enkelte beboer. Vi ser de pårørende som en vigtig samarbejds- og sparringspartner, når det omhandler beboerens trivsel. Pårørende vil om muligt blive inddraget i væsentlige beslutninger, som eksempelvis beslutninger som omhandler beboerens hverdag, økonomi og lignende. I de fleste tilfælde vil pårørende ligeledes blive inddraget i, og deltage i, de årlige handleplansmøde med udgangspunkt i ”Mit liv – min plan”. På handleplansmøderne drøftes beboerens ønsker og behov. Formålet med mødet er at sætte mål for støtten, som beboeren modtager. Du kan se videoer og læse mere om konceptet for §141 handleplaner i Randers Kommune ”Mit liv – min plan” her.  

Pårørenderåd

På botilbudsområdet på voksenhandicapområdet er der et fælles pårørenderåd. Pårørenderådet er med til at sætte retningen for pårørendesamarbejdet i dialog med ledelsen på området. Ved henvendelser til pårørenderådet kan du kontakte formand for pårørenderådet Ole Bach Andersen på tlf.: 21 74 48 74 eller på e-mail: olebach1958@hotmail.com.

På Bocenter Harridslev er der også en lokal pårørendegruppe, der mødes 3-4 gange årligt. De arrangerer bl.a. sommerfest og julehygge.

Bruger- pårørendeundersøgelse

Randers Kommune arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til de borgere, der har brug for hjælp. Derfor bliver der lavet bruger- og pårørendeundersøgelser hvert andet år.

 

Vi tilbyder fuld kostpakke på Bocenter Harridslev. Kostprisen fastsættes fælles for hele Randers Kommune og justeres en gang om året.

Er du fraværende til tre eller flere sammenhængende hovedmåltider, kan du få kostrefusion, som modregnes din kostbetaling den efterfølgende måned.

Kostpolitik

Bocenter Harridslev har en kostpolitik om, at maden skal være varieret i forhold til årstiden. Vi bestræber os på, at der altid indgå salat, grønt og frugt i ét af måltiderne. Råvarerne skal i størst mulig udstrækning være økologiske og skal fortrinsvis være tilberedt fra bunden.
Der tilbydes en kostsammensætning målrettet den enkelte beboer. Det betyder eksempelvis, at der tilberedes diætmad til beboere, der har diabetes, allergi eller har brug for måltider med et bestemt antal kalorier osv.. 

Ønsker til menu er altid velkomne i køkkenet og køkkenet gør noget ud af at markere traditioner og årstider i løbet af året gennem menuen og valget af råvarer. 

De daglige måltider

Der bliver serveret fem måltider i løbet af dagen – tre hovedmåltider og to mindre måltider. Medarbejdere og beboere hjælper hinanden med at servere maden, ligesom de hjælpes ad med oprydning og opvasken bagefter.

Fødselsdage

Fødselsdagsmiddage kan aftales med køkkenmedarbejderne. I forbindelse med din fødselsdag kan køkkenet tilberede et måltid efter dine ønsker, dog skal det være indenfor budgetrammen, samt muligt hvis det falder på en weekend.

På Bocenter Harridslev har vi en handicapvenlig indrettet bus med lift til rådighed. Bussen bruger vi primært, når du eller en af de andre beboere skal til læge eller lægehenvist behandling. Vi bruger den også til aktiviteter. 

Det er muligt at komme til og fra Bocenter Harridslev med busrute 238.