Marienborgvej

Marienborgvej er hjem for 22 beboere med fysiske- og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

Beboerne har i forskellig omfang brug for støtte til udvikling samt vedligehold af deres fysiske eller mentale kompetencer og/eller deres relation til andre mennesker.

Marienborgvej består af 22 handicapvenlige lejligheder og en aflastningslejlighed. Marienborgvej er inddelt i tre afdelinger med Huset, Møllen og Kernen.

I Huset bor der seks beboere med betydelige kognitive og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Der er tale om beboere, som i mindre omfang tåler ydre stimuli og som profiterer bedst af forudsigelighed og genkendelighed i deres hverdag. Beboerne har brug for hjælp og støtte til alle dagens gøremål. Det kan være aktiviteter ud af huset, personlig pleje, spisning, kommunikation, tryghed, nærhed, ro, fest og ballade.

Beboerne gør enten brug af eksterne aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne, eller af helhedstilbuddet i Huset. Der er vågen nattevagt i Huset.

På Møllen bor otte beboere, som har et moderat støttebehov. Flere af beboerne er gået på pension, mens andre er i dagbeskæftigelse.

Vi lægger vægt på at skabe et hjemligt miljø, hvor beboerne oplever tryghed og trivsel. Beboerne inddrages i den udstrækning det er muligt i de daglige gøremål, så de på den måde føler et medansvar for fællesskabet. Der er ingen vågen nattevagt, der er dog mulighed for kald/tilsyn fra de to andre afdelinger ved behov.

I Kernen bor otte beboere med betydelige kognitive og fysiske funktionsnedsættelser, heraf flere med multiple funktionsnedsættelser. Beboerne har et omfattende støtte- og plejebehov. Beboerne har brug for hjælp og støtte til alle dagens gøremål. Det kan være aktiviteter ud af huset, personlig pleje, spisning, kommunikation, tryghed, nærhed, ro, fest og ballade.

Beboerne gør enten brug af eksterne aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne, eller af helhedstilbuddet i Kernen. Der er vågen nattevagt på Kernen.

På Marienborgvej understøtter vi relationsarbejdet med brug af totalkommunikation herunder tegn til tale, billeder, signalord, boardmaker mv.

Der er primært tilknyttet pædagoger og sundhedsfagligt personale.

Marienborgvej er godkendt efter Almenboliglovens §105. Du får bostøtte efter Servicelovens § 85 og praktisk hjælp i lejligheden, hjælp til personlig pleje og hjælp til kost efter Servicelovens § 83.

Marienborgvej er beliggende i det nordøstlige Randers tæt ved Bækkestien, hvor der er mulighed for at nyde naturen.

I Huset er der seks lejligheder, der varierer i størrelse. Lejlighederne består af en stue med tekøkken og et rummeligt badeværelse. I de tre af lejlighederne er der terrassedør. I Huset er der en fællesstue midt i bygningen, og derfra er lejlighederne placeret med tre på hver gang. Fra fællesstuen er der adgang til fælleskøkken og udgang til en stor ugeneret terrasse.

På Møllen er der otte lejligheder, der varierer i størrelse. Lejlighederne består af stue med tekøkken og et rummeligt badeværelse. Lejlighederne kan variere i indretningen, hvor nogle er med stue/soveværelse i et rum, mens andre har en halvmur, der deler rummet. Til hver lejlighed er der en tilhørende terrasse. På Møllen er der derudover et fælleskøkken og en stor fællesstue med udgang til en stor ugeneret fællesterrasse.

I Kernen er der otte lejligheder der varierer i størrelse. Derudover er der en aflastningslejlighed. Lejlighederne består af en stue samt rummeligt badeværelse. I alle lejlighederne er der egen terrassedør. Lejlighederne er alle med loftlifte. I Kernen er der en fællesstue, hvorfra der er fordelingsgange til lejlighederne. Fra fællesstuen er der adgang til en mindre fælles terrasse.

På Marienborgvej er der i tilknytning til Kernen et snoezelrum, der kan benyttes af alle tre afdelinger. Bocenterets produktionskøkken er placeret ved Kernen.

Du har mulighed for at komme i aflastning hos os. Vi har en særlig aflastningslejlighed, som vi stiller til rådighed til formålet. Lejligheden er placeret i Kernen.

Aflastningslejligheden består af:

  • Stue/Soveværelse
  • Handicapvenligt badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler
  • Fjernsyn og adgang til internet

Du skal kontakte din sagsbehandler i myndighed, hvis du har brug for at komme i aflastning. Det er en myndighedsafgørelse om du kan komme i betragtning til aflastningen.

På Botilbuddene i Center for Voksenhandicap er vores mission at understøtte din udvikling og mestring af eget liv. Ved mestring af eget liv forstår vi din evne til at medvirke til at skabe et liv, der er meningsfyldt for dig. Derfor har vi fokus på din livskvalitet. Livskvalitet er individuelt, skabes på dine præmisser og ud fra det, som giver mening for dig. Det betyder bl.a. at vi vil understøtte dig i at have et socialt og aktivt liv, understøtte og tilbyde muligheder hvor du kan indgå i fællesskaber, og sikre at du har et godt og trygt sted at bo, hvor den hjælp du modtager, er af højest mulige kvalitet.

Vi anser et handicap som noget der opstår i et samspil mellem biologisk udvikling og det omgivende samfund. Derfor vil vi møde dig ud fra en Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogisk tilgang (KRAP), hvor vores fokus vil være, at du får mulighed for at udvikle dig, så dit udviklingshandicap ikke bliver en hindring for at deltage i det omgivende miljø. Når det bliver svært og når det opleves utrygt vil vi sikre, at du har et trygt hjem, hvor du kan få støtte og omsorg i forhold til de behov, som du har.

Hos os vil du opleve, at vi arbejder målrettet med selv- og medbestemmelse. Udgangspunktet er, at du bestemmer i dit eget liv. Når det bliver svært kan du inddrage både os og dine pårørende.

De grundlæggende værdier, som vores tilbud er baseret på, er åbenhed, ordentlighed og respekt for forskellighed. Vi vil arbejde ud fra en grundlæggende tanke om, at du kan udvikle dig, hvilket betyder, at vi vil prioritere samarbejdet og dialogen med dig og dine pårørende. I samarbejdet med dig og dine pårørende kommer vi til at tage udgangspunkt i dine erfaringer, din livshistorie og dine egne ønsker og drømme for dit liv.

På hele handicapområdet i Randers Kommune arbejder vi ud fra ”Kodeks for det gode borger- og pårørendesamarbejde på handicapområdet i Randers”.

I hverdagen er det vigtigste pårørendesamarbejde samarbejdet med forældre og andre nære pårørende omkring den enkelte beboer. Vi ser de pårørende som en vigtig samarbejds- og sparringspartner, når det omhandler beboerens trivsel. Pårørende vil om muligt blive inddraget i væsentlige beslutninger, som eksempelvis beslutninger som omhandler beboerens hverdag, økonomi og lignende. I de fleste tilfælde vil pårørende ligeledes blive inddraget i, og deltage i, de årlige handleplansmøde med udgangspunkt i ”Mit liv – min plan”. På handleplansmøderne drøftes beboerens ønsker og behov. Formålet med mødet er at sætte mål for støtten, som beboeren modtager. Du kan se videoer og læse mere om konceptet for §141 handleplaner i Randers Kommune ”Mit liv – min plan” her.

Pårørenderåd

På botilbudsområdet på voksenhandicapområdet er der et fælles pårørenderåd. Pårørenderådet er med til at sætte retningen for pårørendesamarbejdet i dialog med ledelsen på området. Ved henvendelser til pårørenderådet kan du kontakte formand for pårørenderådet Ole Bach Andersen på tlf.: 21 74 48 74 eller på e-mail: olebach1958@hotmail.com.

Bruger- pårørendeundersøgelse

Randers Kommune arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til de borgere, der har brug for hjælp. Derfor bliver der lavet bruger- og pårørendeundersøgelser hvert andet år.

Vi tilbyder fuld kostpakke på Marienborgvej. Kostprisen fastsættes fælles for hele Randers Kommune og justeres en gang om året.

Er du fraværende til tre eller flere sammenhængende hovedmåltider, kan du få kostrefusion, som modregnes din kostbetaling den efterfølgende måned.

Kostpolitik

Bocenter Marienborgvej har en kostpolitik om, at maden skal være varieret i forhold til årstiden. Vi bestræber os på, at der altid indgå salat, grønt og frugt i ét af måltiderne. Råvarerne skal i størst mulig udstrækning være økologiske og skal fortrinsvis være tilberedt fra bunden.
Der tilbydes en kostsammensætning målrettet den enkelte beboer. Det betyder eksempelvis, at der tilberedes diætmad til beboere, der har diabetes, allergi eller har brug for måltider med et bestemt antal kalorier osv..  

Ønsker til menu er altid velkomne i køkkenet og køkkenet gør noget ud af at markere traditioner og årstider i løbet af året gennem menuen og valget af råvarer. 

De daglige måltider

Der bliver serveret fem måltider i løbet af dagen – tre hovedmåltider og to mindre måltider. Medarbejdere og beboere hjælper hinanden med at servere maden, ligesom I hjælpes ad med oprydning og opvasken bagefter.

Fødselsdage

Fødselsdagsmiddage kan aftales med køkkenmedarbejderne. I forbindelse med din fødselsdag kan køkkenet tilberede et måltid efter dine ønsker, dog skal det være indenfor budgetrammen, samt muligt hvis det falder på en weekend.

Bocenteret har to busser, som vi primært bruger, når du eller en af de andre beboere skal til læge eller lægehenvist behandling. Vi bruger den også til aktiviteter. Herudover er der 100 meter til nærmeste busstoppested, hvor der blandt andet kører bybusser ind til Randers Midtby.