Kastaniebo

Kastaniebo er et specialiseret botilbud for 14 ældre beboere med fysiske- og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

Kastaniebo er et specialiseret botilbud for 14 ældre beboere med fysiske- og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Fælles for beboerne er, at de er beboere med aldring/demensproblematikker, og støtten er tilrettelagt med særlig fokus på disse problematikker.

Kastaniebo består af 14 handicapvenlige lejligheder og er inddelt i to huse med hver syv lejligheder.

Der er primært tilknyttet pædagoger og sundhedsfagligt personale samt vågen nattevagt til bostedet. Beboerne på Kastaniebo har alle et omfattende støtte- og plejebehov.

Kastaniebo er godkendt efter Almenboliglovens §105. Du får bostøtte efter Servicelovens § 85 og praktisk hjælp i lejligheden, hjælp til personlig pleje og hjælp til kost efter Servicelovens § 83.

Kastaniebo har eksisteret som tilbud siden 2012 og er beliggende centralt i den lille by Harridslev nordøst fra Randers. Vi er nabo til den lokale SuperBrugs og kirken.

Kastaniebo er opdelt i to huse med hver syv lejligheder. Lejlighederne er praktisk indrettede med en lille stue med tekøkken, et soveværelse og et handicapvenligt badeværelse. Lejlighederne er placeret på en måde, der øger følelsen af privatliv for den enkelte, idet de er placeret på langs ad hinanden og ikke overfor hinanden.

Alle lejligheder har udgang til egen lille terrasse og er udstyret med vaskemaskine og tørretumbler. I hvert hus er der fællesstue og køkken tilknyttet.

Det er ikke muligt at være i aflastning på Kastaniebo.

På Kastaniebo er der en lang række traditioner, som er med til at gøre huset til et særligt sted at være. Vi lægger stor vægt på at afholde traditioner, såsom fastelavn, påskefrokost, julefrokost og nytårsaften.

Hvert år i juli måned fejrer vi Kastaniebos fødselsdag med kagebord for beboere og pårørende.

Hvert år i juli deltager vi i ”Øl og pølser”, hvor beboerne på Bocenter Harridslev inviterer os til hygge på terrassen.

På Botilbuddene i Center for Voksenhandicap er vores mission at understøtte din udvikling og mestring af eget liv. Ved mestring af eget liv forstår vi din evne til at medvirke til at skabe et liv, der er meningsfyldt for dig. Derfor har vi fokus på din livskvalitet. Livskvalitet er individuelt, skabes på dine præmisser og ud fra det, som giver mening for dig. Det betyder bl.a. at vi vil understøtte dig i at have et socialt og aktivt liv, understøtte og tilbyde muligheder hvor du kan indgå i fællesskaber, og sikre at du har et godt og trygt sted at bo, hvor den hjælp du modtager, er af højest mulige kvalitet.

Vi anser et handicap som noget der opstår i et samspil mellem biologisk udvikling og det omgivende samfund. Derfor vil vi møde dig ud fra en Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogisk tilgang (KRAP), hvor vores fokus vil være, at du får mulighed for at udvikle dig, så dit udviklingshandicap ikke bliver en hindring for at deltage i det omgivende miljø. Når det bliver svært og når det opleves utrygt vil vi sikre, at du har et trygt hjem, hvor du kan få støtte og omsorg i forhold til de behov, som du har.

Hos os vil du opleve, at vi arbejder målrettet med selv- og medbestemmelse. Udgangspunktet er, at du bestemmer i dit eget liv. Når det bliver svært kan du inddrage både os og dine pårørende.

De grundlæggende værdier, som vores tilbud er baseret på, er åbenhed, ordentlighed og respekt for forskellighed. Vi vil arbejde ud fra en grundlæggende tanke om, at du kan udvikle dig, hvilket betyder, at vi vil prioritere samarbejdet og dialogen med dig og dine pårørende. I samarbejdet med dig og dine pårørende kommer vi til at tage udgangspunkt i dine erfaringer, din livshistorie og dine egne ønsker og drømme for dit liv

På hele handicapområdet i Randers Kommune arbejder vi ud fra ”Kodeks for det gode borger- og pårørendesamarbejde på handicapområdet i Randers”.

I hverdagen er det vigtigste pårørendesamarbejde samarbejdet med forældre og andre nære pårørende omkring den enkelte beboer. Vi ser de pårørende som en vigtig samarbejds- og sparringspartner, når det omhandler beboerens trivsel. Pårørende vil om muligt blive inddraget i væsentlige beslutninger, som eksempelvis beslutninger som omhandler beboerens hverdag, økonomi og lignende. I de fleste tilfælde vil pårørende ligeledes blive inddraget i, og deltage i, de årlige handleplansmøde med udgangspunkt i ”Mit liv – min plan”. På handleplansmøderne drøftes beboerens ønsker og behov. Formålet med mødet er at sætte mål for støtten, som beboeren modtager. Du kan se videoer og læse mere om konceptet for §141 handleplaner i Randers Kommune ”Mit liv – min plan” her.

Pårørenderåd

På botilbudsområdet på voksenhandicapområdet er der et fælles pårørenderåd. Pårørenderådet er med til at sætte retningen for pårørendesamarbejdet i dialog med ledelsen på området. Ved henvendelser til pårørenderådet kan du kontakte formand for pårørenderådet Ole Bach Andersen på tlf.: 21 74 48 74 eller på e-mail: olebach1958@hotmail.com.

Bruger- pårørendeundersøgelse

Randers Kommune arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til de borgere, der har brug for hjælp. Derfor bliver der lavet bruger- og pårørendeundersøgelser hvert andet år.

Vi tilbyder fuld kostpakke på Kastaniebo. Kostprisen fastsættes fælles for hele Randers Kommune og justeres en gang om året.

Er du fraværende til tre eller flere sammenhængende hovedmåltider, kan du få kostrefusion, som modregnes din kostbetaling den efterfølgende måned.

Kostpolitik

Bostedet Kastaniebo har en kostpolitik om, at maden skal være varieret i forhold til årstiden. Vi bestræber os på, at der altid indgå salat, grønt og frugt i ét af måltiderne. Råvarerne skal i størst mulig udstrækning være økologiske og skal fortrinsvis være tilberedt fra bunden.
Der tilbydes en kostsammensætning målrettet den enkelte beboer. Det betyder eksempelvis, at der tilberedes diætmad til beboere, der har diabetes, allergi eller har brug for måltider med et bestemt antal kalorier osv..   

Ønsker til menu er altid velkomne i køkkenet og køkkenet gør noget ud af at markere traditioner og årstider i løbet af året gennem menuen og valget af råvarer. 

Aftensmåltider tilberedes i køkkenet på Bocenter Harridslev.

De daglige måltider

Der bliver serveret fem måltider i løbet af dagen – tre hovedmåltider og to mindre måltider. Medarbejdere og beboere hjælper hinanden med at servere maden, ligesom de hjælpes ad med oprydning og opvasken bagefter.

Fødselsdage

Fødselsdagsmiddage kan aftales med køkkenmedarbejderne. I forbindelse med din fødselsdag kan køkkenet tilberede et måltid efter dine ønsker, dog skal det være indenfor budgetrammen, samt muligt hvis det falder på en weekend.

På Kastaniebo har vi en handicapvenlig indrettet bus med lift. Bussen bruger vi primært, når du eller en af de andre beboere skal til læge eller lægehenvist behandling. Vi bruger den også til aktiviteter.

Det er muligt at komme til og fra Bostedet Kastaniebo med busrute 238.