Råd og vejledning

Du kan bl.a. få gratis rådgivning om beskæftigelse, bolig, fritidstilbud og økonomiske tilskud samt gratis seksualvejledning.

Borgere med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer har altid mulighed for at få gratis råd og vejledning af Socialafdelingen i Randers Kommune. Det samme kan deres pårørende

Rådgivningen kan for eksempel dreje sig om beskæftigelse, bolig, fritidstilbud, økonomiske tilskud, støtte i dagligdagen og almene trivselsmæssige spørgsmål.

Ud over rådgivningen i Socialafdelingen, har Randers Kommune forskellige råd og vejledningsordninger målrettet særlige grupper eller problemstillinger.

Seksualvejledning

Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet. Seksualiteten er i os uanset, om vi er unge eller gamle, gifte eller alene, lever med eller uden handicap.

I nogle perioder i vores liv fylder seksualiteten meget og i andre næsten ikke. Og til tider fungerer alt som det skal, mens det andre gange er svært at finde hoved og hale i det hele.

I de perioder er det rart at kunne få lidt hjælp til at få det hele til at fungere igen. At snakke med en person, der ikke fordømmer eller belærer, men vejleder og rådgiver dig omkring lige netop det, du har brug for at få styr på. Det kan også være spørgsmål, du ikke ved, hvor du kan eller tør stille.

Seksualvejledningen finder sted på Randers Sundhedscenter, hvor man kan komme ind direkte fra gaden. Vejledningen er gratis og anonym.

Seksualvejledning til handicappede

Ud over vejledningen i Randers Sundhedscenter tilbyder Randers Kommune seksualvejledning, der primært er rettet til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er ansat tre vejledere, som man kan kontakte for at lave en aftale.

Heidi L. Poulsen, socialpædagog og seksualvejleder
CSV Randers
8915 7575 

Ewa Malanovicz, socialpædagog og seksualvejleder
Aktivitetscenter Randers
8915 7470

Ulla Sørensen, Socialpædagog og seksualvejleder
Bostøtteteamet
3050 1308