Hjemmehjælp

Hvis man er for syg eller svækket til at løse konkrete opgaver, kan der være mulighed for at få hjemmehjælp.

Man kan få hjemmehjælp i form af personlig og praktisk hjælp samt hjælp til opgaver i hjemmet.

Hjælpen har som udgangspunkt ikke noget med alder og pension at gøre. Det er altid helbredet og den handicappedes mulighed for anden hjælp (fx fra nærmeste pårørende), der afgør, om Randers Kommune kan tilbyde hjemmehjælp.

Sådan søger man om hjemmehjælp

For at søge om hjemmehjælp skal man kontakte Visitationen i Randers Kommune. Herefter vil det blive vurderet i hvilket omfang, man kan få hjemmehjælp.