Kontaktperson til døvblinde

Ved at bruge kontaktpersonordningen får voksne døvblinde mulighed for at leve et så normalt liv som muligt.

En kontaktperson fungerer som "ører" og "øjne" for den døvblinde i forskellige situationer. Det vil altid være den døvblinde, som afgør hvilke opgaver kontaktpersonen skal have. Men opgaverne kan for eksempel bestå i at:

  • Besøge og kommunikere med den døvblinde
  • Være bindeled til omgivelserne
  • Være ledsager til fx indkøb, møder, lægebesøg og fritidsaktiviteter
  • Oversætte post
  • Orientere om avisartikler, tv- og radioudsendelser.

Vær opmærksom på, at kontaktpersonen ikke kan hjælpe med personlig pleje, medicinering og rengøring.

En døvblind kan få en kontaktperson i 1-37 timer om ugen. Timerne kan fordeles som faste ugentlige timer, men det er også muligt at lægge timerne (eller nogle af timerne) sammen i en pulje, hvor de bliver brugt efter behov.

Sådan søger man en kontaktperson

For at søge om at få bevilliget en kontaktperson, skal man tage kontakt til Myndighed Handicap i Randers Kommune. Herefter vil det blive vurderet i hvilket omfang, man kan få bevilliget en kontaktperson..

Ved behandling af ansøgningen bliver der taget hensyn til handicappets omfang, den døvblindes aktivitetsniveau, boligforhold, samlivsforhold, fritidsinteresser, behov for ledsagelse og uddannelses- eller arbejdsmarkedsforhold.