Personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler er en særlig type hjælpemidler, der sidder på kroppen eller tæt på kroppen. F.eks. ben- og armproteser, bandager og stomimaterialer.

Vil du søge om støtte til et personligt hjælpemiddel, skal du søge hos kommunen via den digitale selvbetjeningsløsning.

Du ansøger om støtte til et personligt hjælpemiddel ved at udfylde den formular, der linkes til herunder. Det kræver MitID at udfylde formularen. I formularen skal du udfylde:

 • Personoplysninger
 • Information om dine helbredsforhold
 • Information om hvordan hjælpemidlet kompensere for din nedsatte funktionsevne
 • Samtykke og tro og loveerklæring

Hvis det er første gang, du søger om hjælpemidlet, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge. Du skal vedhæfte dokumentationen i den digitale selvbetjeningsløsning.

Personlige hjælpemidler du kan søge om

Du skal have et lægeligt dokumenteret problem med urin- og/eller afføringsinkontinens for at få støtte til bleer og/eller bind.

Hvis du ikke kan bruge den digitale selvbetjeningsløsning til at ansøge om bleer og/eller bind, skal du i stedet kontakte Kontinensklinikken på tlf. 8915 2915.

Brokbind skal afhjælpe generne ved brok, forbedre din mobilitet og holde bughulen på plads, så du i videst muligt omfang kan varetage daglige funktioner.

Du skal have varigt brok for at få støtte til brokbind.

Der findes to forskellige former for brokbind:

 • Almindeligt brokbind
 • Brokbind med hul til stomi.

Du kan få støtte til en brystprotese, hvis du mangler et bryst helt eller delvist. Formålet er, at du i påklædt tilstand fremtræder som tidligere.

Du kan få støtte til:

 • Hel-protese
 • Del-protese
 • Brystvorter
 • Strips til fastholdelse af protese.

Sygehuset bevilger indopererede brystproteser.

Du kan ikke få støtte til protesebrystholdere eller badedragter.

Formålet med diabetesmaterialer er, at du selv kan kontrollere dit blodsukker og din diabetes, så du i videst muligt omfang kan varetage dine daglige funktioner.

Du skal have et lægeligt dokumenteret behov for diabetesmaterialerne for at få støtte til dem.

Ikke-insulinkrævende diabetes

Hvis du er tabletbehandlet diabetiker, kan du få støtte til 150 teststrimler og 150 lanchetter årligt.

Insulinkrævende diabetes

Hvis du er insulinkrævende diabetiker, kan du få støtte til:

 • Insulinpenne
 • Injektionskanyler til engangsbrug
 • Teststrimler - maks. 1800 årligt
 • Lancetter - maks. 1800 årligt
 • Halvdelen af udgiften til et blodsukkermåleapparat
 • Taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede.

Du kan få støtte til halskrave/nakkestøtte, hvis du:

 • har varigt nedsat eller ophævet muskelstyrke i nakke/hals.
 • har fået konstateret sygelige tilstande, der bevirker, at dit hoved ikke kan holdes oprejst i stående eller siddende stilling.
 • har behov for støtte af nakke-/halsfunktion for at kunne spise og drikke.

Formålet med halskrave/nakkestøtte er, at din nakke-/halsfunktion kompenseres, så du i videst muligt omfang kan varetage daglige funktioner.

Du kan få støtte til kompressionsstrømper, -handsker og/eller -veste, hvis du har svære, varige kredsløbslidelser. F.eks. pga.:

 • svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter fornøden behandling
 • varige følger efter blodpropper i ben eller arme.
 • varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling
 • kronisk ødem (væske) pga. en varig, utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar eller hjertekarsygdomme.

Du kan få støtte til:

 • Kompressionsstrømper til arme
 • Kompressionshandsker til hænder
 • Kompressionsstrømper til ben
 • Kompressionsveste.

Du kan ikke få støtte til støttestrømper og antiembolistrømper, som anvendes ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser.

Lændebælte og støttekorset er ortopædiske hjælpemidler, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion.

Du kan få støtte til lændebælte og støttekorset, hvis du har nedsat funktionsevne i ryggen. Du skal have en af følgende diagnoser:

 • Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen
 • Degeneration af båndskive i rygsøjlens lændedel
 • Scoliosis
 • Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom)
 • Spondylolishesis
 • Osteoporose. Knogleskørhed.
 • Muskeldystrofi (svind af rygmuskulatur)
 • Varige eftervirkninger efter brud.

Du kan få støtte til:

 • Lændebælte - dosibælte
 • Støttekorset
 • Reparation af bevilgede lændebælter og støttekorsetter.

Du kan få støtte til ortopædisk fodtøj, hvis du har en varig og svær foddeformitet. Det kan f.eks. være pga.:

 • Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg evt. suppleret med gængesål)
 • Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller svær kompromittering af blodomløbet
 • Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, klostillede tæer, hammertæer og/eller deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne
 • Stiv fodrod som følge af medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt
 • Erhvervet platfod som følge af degeneration
 • Smertende ar i fodsålen
 • Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad, f.eks. fikseret platfod eller svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed
 • Svært fikserede hulfødder
 • Hælforhøjelser som følge efter frakturer og/eller kunstige led
 • Gængesåler ved svær stivhed i fodleddet, f.eks. som følge af operation.

Ortopædisk fodtøj skal forbedre din mobilitet og hindre forværring af din foddeformitet og mobilitet.

Du kan få støtte til:

 • Håndsyet fodtøj
 • Fabriksfremstillet fodtøj
 • Kapselsko
 • Bandagesko
 • Forhøjelser over 2,0 cm
 • Gængesål
 • Ortopædiske fodindlæg
 • Tilretning af almindeligt fodtøj.

Begrænsninger

Du kan ikke få støtte til:

 • fodindlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn
 • forhøjelser under 2,0 cm.

Du kan kun få tilskud til almindeligt fodtøj, hvis du har behov for sko med mindst to numres forskel (to størrelser).

Du kan få støtte til ortosesystemer, hvis du har gennemgået en amputation og har behov for proteser for at kunne udføre funktioner i dagligdagen.

Du kan få støtte til:

 • Benproteser
 • Armproteser.

Der kræves lægelig dokumentation fra den behandlende sygehusafdeling. Der skal foreligge en lægefaglig vurdering, hvoraf det fremgår, at du kan indgå i den nødvendige protesetræning. Du skal vedhæfte dokumentationen i den digitale selvbetjeningsløsning.

Du kan få støtte til en paryk, hvis du lider af vansirende skaldethed - som udgangspunkt pga. sygdom eller ulykke.

Du kan få støtte til:

 • Fabriksfremstillede parykker
 • Individuelt fremstillede parykker
 • Herretoupéer.

Du kan ikke få støtte til hårextensions, men udelukkende helparykker og toupéer.

Du kan ikke få støtte ved almindeligt hårtab hos mænd (f.eks. familiær skaldethed)

Du kan ikke få støtte fra kommunen ved midlertidigt hårtab som følge af behandling, f.eks. kemoterapi. Sygehusvæsenet kan evt. bevilge en paryk ved midlertidigt hårtab som følge af behandling.

Du kan få støtte til skinner og bandage, hvis du har et varigt og dagligt behov for skinner, bandager og proteser for at kunne udføre funktioner i dagligdagen.

Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte og udsigtsløse.

Hjælpemidlerne skal understøtte eksisterende funktion eller kompensere for din nedsatte kraft i arme og/eller ben.

Du kan få støtte til:

 • Helbensskinne/ortose (knæ, ankel og fodled)
 • Knæskinne/ortose
 • Underbensskinne/ortose
 • Ankelskinne/ortose
 • Fodkapsel
 • Dropfodsskinne
 • Funktionsskinne
 • Bandage
 • Reparation.

Stomimaterialer skal kompensere for unormal tarmfunktion og/eller urinvejsfunktion.

Du kan få støtte til stomimaterialer, hvis du har fået foretaget én af følgende operationer:

 • Colostomi
 • Ileostomi
 • Urostomi.

Du kan få støtte til: 

 • Stomiposer
 • Stomibælter
 • Stomipasta.

Læs mere om stomi på Stomiforeningen COPAs hjemmeside.

Har du brug for et andet hjælpemiddel?

Har du brug for et andet hjælpemiddel end dem, der er beskrevet ovenfor?

Se oversigten over de forskellige hjælpemidler, du kan søge om.