Hjælpemidler du kan søge

Få et overblik over de forskellige hjælpemidler, man kan få, og se, hvordan du ansøger om dem.

Hjælpemidler er produkter, som afhjælper en nedsat funktionsevne og letter den daglige tilværelse.

Når du søger hjælpemidler gennem kommunen, er det en betingelse, at der i lang tid fremover skal være behov for hjælpemidlet for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne.

Der er dog også mulighed for at få hjælpemidler i en tidsbegrænset periode, f.eks. efter hospitalsindlæggelse. Det kan du læse mere om nederst på siden.

Ansøg om hjælpemiddel

Andre typer af hjælpemidler

Fandt du ikke det du søgte ovenfor, så er det muligt at søge om andre hjælpemidler ved at anvende denne selvbetjening.

Hvis du har en udfordring på grund af din funktionsnedsættelse, men ikke ved hvilken løsning du skal søge om, kan du også anvende denne selvbetjening, hvor du kan beskrive din udfordring og så kan vi vurdere hvordan du bedst kan afhjælpes. 

Vær opmærksom på, at du ikke kan få bevilget støtte til almindeligt indbo, herunder:

  • Robotstøvsuger
  • Elcykel
  • Fjernsyn
  • Computer 
  • Mobiltelefon og tablet
  • Elevationsseng
  • Træningsudstyr

Behov for hjælpemidler i en tidsbegrænset periode

Har du behov for et hjælpemiddel i en tidsbegrænset periode, kan du kontakte hjælpemiddelvisitatorerne for råd og vejledning på telefon 8915 2550 – tryk 3.

Ved behov for hjælpemidler i forbindelse med indlæggelse på sygehus skal du kontakte sygehuset.

Ferie eller midlertidige ophold

Randers Kommune har ikke hjælpemidler, du kan låne i forbindelse med ferie eller midlertidige ophold i en anden kommune. Du skal derfor medbringe dine egne hjælpemidler (f.eks. kørestol eller rollator), når du tager på ferie.

Hvis du modtager hjemmepleje i Randers Kommune og planlægger at holde ferie eller opholde dig midlertidigt i en anden kommune, bedes du kontakte din visitator. Dette er især vigtigt, hvis du forventer at få brug for hjemmepleje i den kommune, hvor du holder ferie eller opholder dig midlertidigt. Du kan ringe på telefon 8915 2550 – tryk 1.