Ansøgning om særlig indretning af bil eller tilskud til kørekort

Du kan søge om særlig indretning af bil, reparation af særlig indretning i bil eller tilskud til kørekort.

Via nedenstående formular kan du ansøge om:

  • at få repareret en særlig indretning af din bil, som du er bevilget.
  • at få en særlig indretning i din nuværende bil eller en bil, du påtænker selv at købe.
  • at få tilskud til kørekort.

Det kræver MitID at udfylde formularen. I formularen skal du udfylde:

  • Personoplysninger
  • Om du ansøger om særlig indretning af bil, reparation af særlig indretning af bil og/eller tilskud til kørekort
  • Information om dit helbred og funktionsniveau
  • Samtykke og tro og loveerklæring.

Afhængig af hvilken af delene du søger om, vil du også få spørgsmål til bilen, dit kørekort og/eller din køreskole.

Hvis du søger om reparation af en særlig indretning, skal du kontakte et værksted og bede dem om at sende os et specificeret tilbud på reparationen. De kan sende det til sikker_sundhedogaeldre@randers.dk, att. Bilsagsbehandlere.

Hvis vi vurderer, at der er behov for et tilbud mere, vil vi hente det og derefter kontakte dig.

Der ydes støtte til det billigste tilbud.

Hvis du ønsker at søge om tilskud til kørekort, skal du være opmærksom på, at vi kun giver tilskud til køretimer, der ligger ud over de obligatoriske timer, som alle skal igennem, hvis de ekstra timer er nødvendige på grund af din funktionsnedsættelse.

Ansøgningsformularen er delt op i flere dele, og du kan først komme videre til næste del, når du har udfyldt alle de obligatoriske felter i den del, du er i gang med.

Du har mulighed for at gemme din ansøgning undervejs, så du kan færdiggøre den senere.

Sådan behandler vi din ansøgning

Læs om, hvordan vi behandler din ansøgning.

Vi udnytter sagsbehandlingstiden ved f.eks at bede dig om at gå til lægen eller andet, der er relevant i forhold til din ansøgning, mens din sag venter på at blive behandlet.

Din ansøgning bliver behandlet efter lov om social service § 114.

Støtte til bil

Hvis du vil ansøge om støtte til bil i form af lån, afgiftsfritagelse/-nedsættelse og/eller afdragsfrihed under uddannelse, skal du bruge en særlig selvbetjeningsløsning dertil.

Har du brug for et andet hjælpemiddel?

Har du brug for et andet hjælpemiddel end det, der er beskrevet ovenfor?

Se oversigten over de forskellige hjælpemidler, du kan søge om.