Hjemmehjælp

Hjemmehjælp kan bl.a. være hjælp til personlig pleje, måltider, rengøring, tøjvask og indkøb af dagligvarer.

Det er dit helbred og din mulighed for anden hjælp, der afgør, om Randers Kommune kan tilbyde hjemmehjælp. Det er en betingelse for at få hjemmehjælp, at du eller dine nærmeste ikke selv kan klare hverdagen.

Hvis du har brug for hjemmehjælp, skal du kontakte:

Visitationen
Regimentvej 10, Indgang 16F
8930 Randers NØ

Tlf.: 8915 2550

E-mail: visitation@randers.dk (til mails som ikke indeholder følsomme personoplysninger)

Sikker e-mail: Sikker_sundhedogaeldre@randers.dk (til mails som indeholder følsomme personoplysninger)

Åbningstiderne er mandag-fredag kl. 08.00-12.00.

Dit behov for hjælp vurderes i samarbejde mellem dig og en visitator. Visitatoren sætter sig grundigt ind i din situation og vil gerne mødes med dig i dit hjem for at kunne vurdere dit behov for hjælp så godt som muligt. Visitatoren kan f.eks. vurdere, om der er mulighed for at forbedre dine forhold, så du helt eller delvist kan klare dig selv i hverdagen.

Visitatoren kan i nogle tilfælde vurdere, at træning, brug af hjælpemidler eller velfærdsteknologi kan føre til, at du kan klare dig selv i højere grad. Der kan også være situationer, hvor du får gode råd om, hvordan du selv kan løse opgaverne, så du fremadrettet kan klare dig selv. Er der andre i husstanden, er det vigtigt at finde ud af, hvad de kan bidrage med.

Hvis du ved hjælp af rådgivning eller træning kan blive i stand til at klare dig selv, kan du ikke få bevilget hjemmehjælp.

Du er velkommen til at invitere en pårørende eller bisidder med til samtalen med visitatoren.

Du får en skriftlig afgørelse, når vi har vurderet dit behov for hjælp. Vi træffer afgørelsen ud fra en vurdering af, hvad du kan selv, og hvad du kan opnå med rehabiliterende træning.

I brevet med din afgørelse er der også en vejledning om, hvordan du kan klage over afgørelsen.

Den hjælp du får bevilget, er i henhold til det serviceniveau, byrådet har vedtaget, og Servicelovens § 83.

Du kan frit vælge, om du vil have hjemmehjælp fra den kommunale hjemmepleje eller fra et af de private firmaer, som Randers Kommune har godkendt.

Du får præsenteret de godkendte leverandører af hjemmehjælp, når visitatoren kommer på besøg.

Du har mulighed for at skifte leverandør ved udgangen af en måned med mindst to ugers varsel.

Er du bevilget hjemmehjælp, har du mulighed for selv at finde en person til at yde den bevilgede hjælp.

Visitationen kan fortælle mere om muligheden for selv at udpege en hjælper.

Dit behov for hjælp vurderes løbende af det sundhedspersonale, der kommer i dit hjem.

Derudover vil visitatoren komme på besøg hos dig efter aftale for at vurdere, om du får den rette hjælp.

Modtager du hjemmehjælp, skal du være indstillet på, at dit hjem betragtes som en arbejdsplads. Det betyder, at bestemmelser i Arbejdsmiljøloven skal overholdes. Derfor kan det være nødvendigt at ændre på din boligs indretning og/eller anskaffe nogle ting.

Læs mere om arbejdsmiljø i hjemmet.

Ændring og aflysning af hjælp

Du kan en gang imellem bytte til anden hjælp end den, du er bevilget. Det kan f.eks. være, at du hellere vil gå en tur end at få støvsuget. Dog kan du ikke bruge mere tid, end der er afsat til den opgave, du vælger fra.

Ombytning af hjælp skal altid aftales med din hjemmehjælper.

Hvis du gentagne gange fravælger den bevilgede hjælp, vil visitator revurdere og tilpasse din hjælp.

Hvis du vil aflyse hjælp (f.eks. fordi du ikke er hjemme), skal dette helst ske i så god tid som muligt og senest dagen før.

Du skal ringe til din hjemmehjælpsleverandør for at aflyse hjælpen.

Find kontaktoplysninger til den kommunale hjemmehjælp.

Hvis din valgte hjemmehjælpsleverandør aflyser din hjælp, skal hjemmehjælpsleverandøren tilbyde dig erstatningshjælp inden for tre dage. Hvordan det skal foregå, skal du aftale med din hjemmehjælpsleverandør.