Klagemuligheder

Hvis du er uenig i kommunens afgørelse om bevilling af et hjælpemiddel eller forbrugsgode, kan du klage til kommunen.

Hvis Randers Kommune ikke mener, du kan bevilges det hjælpemiddel eller forbrugsgode, du søger om, vil du modtage et skriftligt afslag.

En eventuel klage sendes inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen til Visitationen.

På grundlag af klagen vil Randers Kommune vurdere sagen igen.

Hvis den fornyede vurdering fører til en anden afgørelse, får du et brev fra kommunen med resultatet af afgørelsen. Hvis den fornyede vurdering ikke fører til en anden afgørelse, sender Randers Kommune inden fire uger klagen videre til Ankestyrelsen, som vil træffe den endelige afgørelse.

Du vil få skriftlig besked.

OBS: Har du fået afgørelsen fra Ergo-fysioterapeuterne på dit lokale områdecenter, skal klagen sendes til dem.