Legater

For beboere i Randers Kommune er det muligt at søge nedenstående:

Nedenstående legater kan først søges igen i efteråret 2024.

Randers Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende:

Der er ca. 70.000 kr. til uddeling.

Etatsråd, købmand J. Ankerstjerne og søster Mathilde Ankerstjernes legater:

Legatets indtægter uddeles som en årlig ydelse for livstid.

På grund af det lave udbytte vil det i år ikke være muligt at uddele yderligere legatportioner fra dette legat.

Borgere, der tidligere er tildelt legatportion med udbetaling for livstid, vil modtage denne som hidtil.

Ansøgningsskemaer udleveres fra Borgerservice, Odinsgade, 8900 Randers C eller udfyldes digitalt.
Det kræver MitID at hente/udfylde ansøgningsskemaet digitalt.

Det udfyldte ansøgningsskema afleveres/indsendes i underskrevet stand til Borgerservice på ovenstående adresse.

Nedenstående legater kan først søges igen i efteråret 2024.

Randers Kommune
Social og Arbejdsmarkeds Sekretariat
Laksetorvet
8900 Randers C

Nedenstående legater kan søges igen i foråret 2024

De Brock-Bredalske legater

I indeværende år vil der af Grosserer Niels Brock og Hustru Lene Bredals legater §4 blive uddelt følgende:

Stk. 6:
6 legatportioner på hver 135,00 kr. gives til fattige eller uformuende enker og enkemænd af handelsstand eller af byens byråd eller dens præster, rektorer og lærere, eller i mangel af sådanne ansøgere, af andre hæderlige og honnette trængende familier eller ældre og svagelige kvinder.

Stk. 16:
1 legatportion på 270,00 kr. gives til en ung i Randers hjemmehørende sømand til uddannelse på navigationsskole eller skoleskib.

Stk. 18:
1 legatportion på 6.660,00 kr. der eventuelt kan deles i flere portioner, gives til hjælp og oprejsning for en familie i Randers, der på grund af ulykkelige omstændigheder er kommet i økonomiske vanskeligheder, eller til hjælp til etablering af en fabrikant eller kunstner.

Stk. 19:
2 legatportioner på hver 270,00 kr. gives til fader- eller moderløse børn af gode fattige forældre af handelsstand, byråd, præstestand, rektor- og lærerstand, eller i mangel af sådanne ansøgere, andre af byens kristelige og gode borgeres børn til lærdom, føde og klæder.

Tillagte portioner kan ydes til børnenes fyldte 18. år, såfremt de deltager i skolegang.

Ansøgere i vanskelig økonomisk stilling, der er i slægt med fondens stiftere, har fortrinsret til portionerne efter punkterne 6,16,18 og 19.
Ansøgere skal i så fald vedlægge oplysninger om slægtsskabet.

Ansøgningsskemaer udleveres fra Borgerservice, Laksetorvet (Forhallen), 8900 Randers C eller udfyldes ansøgningsskema til De Brock Bredalske Legater her.
Det kræver MitID at hente/udfylde ansøgningsskemaet digitalt.

Det udfyldte ansøgningsskema indsendes i underskrevet stand. Indsendes digitalt efter udfyldelse (eller afleveres i postkassen ved Borgerservice) til:

Randers Kommune
Regnskabskontor
Laksetorvet
8900 Randers C

Ansøgningen skal være i hænde senest den 20. juni 2023