Legater

For beboere i Randers Kommune er det muligt at søge nedenstående:

Randers Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende:

Der er ca. 70.000 kr. til uddeling.

Etatsråd, købmand J. Anderstjerne og søster Mathilde Ankerstjernes legater:

Legatets indtægter uddeles som en årlig ydelse for livstid.

På grund af det lave udbytte vil det i år ikke være muligt at uddele yderligere legatportioner fra dette legat.

Borgere, der tidligere er tildelt legatportion med udbetaling for livstid, vil modtage denne som hidtil.

Ansøgningsskemaer udleveres fra Borgerservice, Odinsgade, 8900 Randers C eller udfyldes digitalt.
Det kræver NemID at hente/udfylde ansøgningsskemaet digitalt.

Det udfyldte ansøgningsskema afleveres/indsendes i underskrevet stand.

Ansøgningen skal være i hænde senest den 7. oktober 2022

Randers Kommune
Social og Arbejdsmarkeds Sekretariat
Laksetorvet
8900 Randers C

De Brock-Bredalske legater

Kan søges igen i 2023.