Sygeplejeklinikken

Målgruppen er socialt udsatte borgere med komplekse problemstillinger med psykiske og somatiske omsorgs- og behandlingsbehov.

Sygeplejeklinikken ligger på Perron 4. Borgere kan frit henvende sig i forhold til at få støtte og behandling.

Sygeplejeklinikken er åben dagligt fra kl. 10:00-12:00. Derudover laves der individuelle aftaler med borgerne.

Sygeplejerske Charlotte Harbo kan kontaktes alle hverdage mellem 08:00 og 14:00 på tlf. 3036 0864.

Sygeplejeklinikkens tilbud

  • Ugentlig kontakt og samtale med fokus på den enkelte borger f.eks. vurdering af støttebehov og koordinering af indsats.
  • Kompleks og specifik sygepleje – f.eks. sårpleje efter fejlfix, abstinensbehandling og antabus, medicinadministration herunder opstart, forløb, fastholdelse, dosering, virkning- og bivirkningsopfølgning og udlevering.
  • Almene tilstandsobservationer herunder bl.a. måling af blodtryk og blodsukker
  • Forebyggende indsats ift. kost/ernæring f.eks. protein og vitamintilskud (sufficient kost) samt motion og daglig aktivitet, f.eks. svømning og gåture
  • Undervisning af samarbejdspartnere med fokus på forståelse og adfærdsmønstre ved målgruppen
  • Akutfunktion ift. akut-opståede situationer
  • Brobygning og koordinerende rolle til det sundhedsfaglige system bl.a. ledsager- og bisidderfunktion
  • Støttende sygeplejefaglige samtaler med socialfaglig forståelse, som er relationsopbyggende/-skabende til et videre behandlingsforløb.
  • Inddragelse og kommunikation med borgernes familiære netværk