Psykologsamtaler til unge 20-25 år

Unge mellem 20-25 år, som har svært ved at klare dagligdagens udfordringer, kan du få psykologhjælp i Randers Sundhedscenter.

Der kan være mange forskellige grunde til, at du ønsker en samtale med en psykolog, og i vores samtaler tager vi naturligvis udgangspunkt i din situation dine problematikker.

Helt overordnet har jeg fokus på, at du opnår større trivsel i din hverdag, kan klare dagligdags udfordringer (evt. stress), får opbygget mental robusthed og får mobiliseret egne potentialer og ressourcer - og tror på dig selv. Jeg kan også støtte dig i relationer til andre mennesker og til at kunne indgå i sociale fællesskaber både i privatlivet, i uddannelsessammenhænge og i arbejdslivet.

Konkret er målet, at du oplever en øget mental trivsel som følge af psykologsamtalerne, og at der sker en bedring af din funktion i forhold til job, uddannelse og/eller socialt liv.

Du kan få en samtale, hvis:

  • du er mellem 20-25 år.
  • du bor i Randers Kommune.
  • du ikke modtager anden hjælp eller behandling.

Ved akut behov for psykologisk hjælp skal du kontakte din egen praktiserende læge for rådgivning om, hvor du kan søge hjælp.

Omfang og rammer

Første samtale varer cirka 75 minutter. Her tager vi en dybere snak om din problemstilling og forventninger. I fællesskab finder vi ud af, om dette er det rette tilbud for dig, og hvis ikke bliver du grundigt vejledt i, hvor du kan få støtte til lige netop din udfordring.

Derefter tilbydes maksimalt 4 samtaler af cirka 50 minutters varighed. Der laves en vurdering efter hver samtale om behovet for en ny, og du får en ny tid med hjem, hvis det er relevant.

Alle samtaler foregår i Randers Sundhedscenter.

Jeg har naturligvis tavshedspligt (jf. psykologloven).

Kontakt

Er du interesseret i at få en tid, eller har du spørgsmål, så ring på tlf. 2051 2012 i tidsrummet:

  • Mandag og torsdag kl. 13.00-15.00
  • Tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00

Eller skriv en mail til psykolog@randers.dk med dit telefonnummer, så vil du blive ringet op hurtigst muligt. Det er desværre ikke muligt for os at besvare via mail pga. persondataforordningen.

Baggrund for tilbuddet

Formålet med gratis psykologsamtaler til unge er fastsat ud fra en antagelse om, at man med tidlig psykologisk indsats kan forebygge, at lettere mentale helbredsproblemer i ungdomslivet kan udvikle sig til mere alvorlige problematikker.