Røgfri Randers 2025 vision

Røgfri Randers 2025 er visionen om en røgfri kommune i fællesskab mellem Randers Kommune og alle tilknyttede partnere.

Visionen for Røgfri Randers 2025 er at Randers Kommune i år 2025 er røgfri. Borgere skal kunne færdes i røgfrie omgivelser hvor de bor, arbejder og leger. Samtidig skal borgere, som ønsker et rygestop, kunne få den hjælp de har behov for.

Rygning er stadig en udfordring for samfundet. Rygere har større risiko for at få en lang række sygdomme, et kortere liv og færre år uden sygdom. Rygning hører i høj grad sammen med den sociale ulighed i sundhed.

Visionen for et Røgfri Randers 2025:

  • Alle har ret til at ånde ren luft, hvor de bor, arbejder og leger
  • Børn og unge skal sikres lige muligheder for at kunne vælge et liv uden tobak
  • Alle rygere fortjener støtte til at blive røgfri
  • Lokalt ejerskab til røgfri indsats.

Målet er, at højst 5 % af de voksne borgere ryger dagligt i 2025.

Vi vil særligt arbejde med:

  • At fremme og udbrede visionen om en røgfri kommune
  • At udbygge partnerskaber, som støtter og arbejder for visionen
  • At der kommer flere røgfri matrikler, hvor børn og unge færdes
  • At dele erfaringer om gode måder at arbejde med røgfrihed på
  • At sikre kendskab til mulighederne for gratis hjælp til rygestop.

Der laves i dag indsatser i institutioner, folkeskoler, ungdomsuddannelser, private og offentlige virksomheder for at nedbringe  andelen af borgere, som ryger i Randers Kommune. Det er blandt andet i form af rygepolitikker, rygestopevents for unge og tilbud om gratis rygestopkurser til alle borgere.