Test dit alkoholforbrug

Er du i tvivl, om du drikker for meget, kan du henvende dig i Rusmiddelcenter Randers. Så hjælper vi med en afklaring.

Indikatorer på overforbrug

En indikator på, at du drikker for meget, er hvis alkoholindtaget er begyndt at skabe problemer i forhold til familie, venner eller arbejde.

Eksempler som indikerer et overforbrug er f.eks.:

  • Situationer indenfor det seneste år, hvor du selv mener du drikker for meget – eller har drukket mere alkohol end planlagt?
  • Forsømmelser i relation til arbejde, uddannelse, familie eller omgangskreds på grund af, at du drikker for meget alkohol?
  • Oplevelser indenfor det seneste år, hvor du har forsøgt – eller følt behov for – at skære dit alkoholforbrug ned?
  • Har pårørende eller andre påtalt, at du drikker for meget?
  • Oplever du drikketrang, dvs. tænker du ofte på, hvornår du kan få noget at drikke?
  • Har du nogensinde anvendt alkohol, for at dulme ubehag som f.eks. nedtrykthed, stress, kedsomhed, nervøsitet eller angst?

Hvis du kan svare ja til to af disse kriterier, så drikker du for meget.

Test dig selv

Vil du vide, om du har et skadeligt alkoholforbrug, kan du også tage en test på Alkohol & Samfunds hjemmeside.

Testen bruges af læger og alkoholbehandlere i hele verden, fordi den giver et nuanceret billede af både dit forbrug og drikkevaner.

Testen er udviklet af WHO, og den er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.