Rusmiddelcenter Randers

Du kan stadig få hjælp: For at inddæmme smitterisikoen for COVID-19 (Coronavirus) lukker store dele af den offentlige sektor ned. Såfremt din henvendelse ikke kan vente til pandemien er overstået er det stadig muligt at få telefonisk hjælp og støtte i forhold til rusmiddelbehandling, socialpædagogisk hjælp og myndighedsrådgivning. Du kan kontakte vores hotline, som kan hjælpe dig videre. Kontakt: 8915 7070.  Vi vil gøre vores bedste og håber på din forståelse.

Normalvis kan du enten møde op, kontakte os telefonisk eller skrive til os.

Rusmiddelcenter Randers
Gammel Hadsundvej 1
8900 Randers C
Telefon: 8915 7070
E-mail: rusmiddelcenter@randers.dk

OBS: Hvis du skriver til os og din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger (fx CPR-nummer), kan vi kun besvare din henvendelse, hvis du sender den som Digital Post. Du kan sende Digital Post til os ved at klikke på nedenstående link:

Telefontider
Mandag-onsdag: 08.00-12.00 og 13.00-15.00
Torsdag: 08.00-12.00 og 13.00-16.00
Fredag: 08.00-12.00
Åbningstider for nyhenvendelser
Mandag: 13.00-16.00
Tirsdag: 09.30-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 13.00-16.00
Fredag: 09.30-12.00

Rusmiddelcenter Randers har ca. 30 ansatte fordelt på mange faggrupper og funktioner.

En stor gruppe af de ansatte er behandlere i enten Alkohol- eller Stofafdelingen. De har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde; psykologer, pædagoger, socialrådgivere, HK'ere. Alle har supplerende efteruddannelser.

Desuden har vi tilknyttet en overlæge og en psykiater på fast basis som konsulenter. Endelig har vi vores administrationsafdeling samt et videnscenter.

Her kan du læse om reglerne for anonymitet og underretningspligt på Rusmiddelcenter Randers.

Tavshedspligt

Rusmiddelcenterets medarbejdere har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om borgere, der er i behandling her. Vi har pligt til at føre journal over behandlingsforløbet, men ingen oplysninger kan gives videre til andre myndigheder eller personer uden et skriftligt samtykke fra den pågældende borger.

Anonymitet

Du kan modtage anonym rådgivning i Rusmiddelcenteret. Det vil sige, at du kan få rådgivning uden at dit personnummer, navn og adresse bliver registreret. Du har desuden ret til at forblive anonym under behandling på Alkoholbehandlingen. Det vil sige, at du kan være indskrevet her, uden at dit personnummer, navn og adresse bliver registreret på din journal.

Underretningspligt

Alle myndighedspersoner og borgere i Danmark har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis man er bekymret for, at et barn lever under forhold, som bringer dets sundhed eller udvikling i fare, og at et barn har brug for særlig støtte.

En hjælp til familien

Det kan være forbundet med problemer for et barns trivsel, dets udvikling og videre liv at leve med en far eller mor, som eksempelvis drikker for meget. En henvendelse til kommunen skal sikre, at en familie, hvor en eller begge forældre har alkoholproblemer, får støtte til børnene. En henvendelse har således ikke til formål at angive nogen. Vi vil altid søge at samarbejde med personen om en henvendelse til kommunen.

Ligeledes kan vi ikke opretholde tavshedspligten og retten til anonymitet, såfremt der er bekymring for personfarlig kriminalitet.

Behandlingsdom

Såfremt der er tale om et behandlingsforløb, der indgår som et led i en dom for spirituskørsel, kan vi heller ikke fuldt opretholde et ønske om anonymitet. I dette tilfælde skal der samarbejdes med Kriminalforsorgen om, at dommen fuldføres.