Audiologisk lokalklinik

Audiologisk Lokalklinik er åbent for alle borgere i Danmark, da vi er en høreklinik tilknyttet AUH og dermed underlagt det frie sygehusvalg.

 Audiologisk lokalklinik er en offentlig høreklinik, som vil sikre borgere en god service og et smidigt forløb på tværs af region og kommuner.

For at komme i klinikken skal du have fået en henvisning af en praktiserende ørelæge til behandling af ukomplicerede høretab samt udlevering af høreapparater.

Du kan blive henvist via en praktisere øre-næse-halslæge eller via Audiologisk Klinik Aarhus.

Vi foretager fuld høreprøve, derefter samtale om evt. høreapparatbehandling. Herefter bestilles høreapparaterne. Vi finder en dato for tilpasning af høreapparater med vejledning og indkalder efterfølgende til en kontrol. Vi tilbyder også justering af høreapparaterne i den forbindelse.

Efter et forløb på tre måneder overgår du til det kommunale tilbud afhængigt af den kommune, du er bosat i. Er du fra enten Randers, Favrskov, Syddjurs eller Norddjurs Kommune, vil du overgå til Hørecenter Midt, plan 3 i Randers Sundhedscenter.

Når du kommer i lokalklinikken, vil du møde en audiolog. Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse. Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du ønsker at deltage.

Kontakt

Audiologisk Lokalklinik Randers: 78 46 69 45. 

Åbningstider i klinikken

Mandag: 08.00-14.45
Tirsdag: 08.00-15.45
Onsdag: 08.00-15.45
Torsdag: 08.00-14.45
Fredag: 08.00-14.45

Konsultation efter aftale.