Audiologisk lokalklinik

Audiologisk lokalklinik er åben for borgere i Randers, Favrskov og Syd- & Norddjurs Kommuner.

 Audiologisk lokalklinik er en offentlig høreklinik, som vil sikre borgere en god service og et smidigt forløb på tværs af region og kommuner.

For at komme i klinikken skal borgerne have fået en henvisning af en praktiserende ørelæge til behandling af ukomplicerede høretab samt udlevering af høreapparater.

Vi foretager fuld høreprøve, derefter samtale om evt. høreapparatbehandling. Tilpasning af høreapparater med råd og vejledning samt indkalder efterfølgende til en kontrol. Vi tilbyder også justering af høreapparaterne.

Borgeren vil efter et 3 mdrs. forløb herefter overgå til det kommunale tilbud ved Hørecenter Midt, plan 3 i Sundhedscentret.

Kontakt

Audiologisk Klinik i Aarhus på tlf. 7846 3109. 

Åbningstider i klinikken

Mandag: 08.00-17.00 
Tirsdag: 08.00-17.00
Onsdag: 08.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-12.30

Konsultation efter aftale.

I klinikken kan du møde ørelæge Hanne Øllgaard Christensen.