Frivillige foreninger

Hos Frivillige Foreninger kan du få støtte, råd og vejledning om din eller dine pårørendes sygdom.

Du kan møde en rådgiver fra flere af de frivillige foreninger i Randers Sundhedscenter.

De frivillige rådgivere tilbyder råd og vejledning og hjælper dig med at finde vej til nyttige oplysninger eller netværk om netop din sygdom.

I rådgivning sidder frivillige, der gennem mange år har samlet førstehåndsviden om bestemte sygdomme.

Oplysning og nærvær

I den frivillige rådgivning kan du søge:

 • Uforpligtende oplysninger på neutral grund
 • Viden om forskellige sygdomme og muligheder
 • Hjælp til at komme ud af en fastlåst situation
 • Hjælp til at finde vej i systemet

 

De frivillige rådgivere lægger vægt på at:

 • Give plads og tid til, at du kan få læsset af
 • Støtte op, hvor de professionelle slipper
 • Give nærvær og medmenneskelig støtte

Har du siddet i en situation hos kommunen, lægen eller advokaten og manglet støttet til at få sagt de vigtige ting eller til at få talt samtalen igennem efterfølgende?

Hos bisidderforeningen i Randers kan vi tilbyde dig en støtte fra en frivillig bisidder.

En bisidder er ikke en professionel med stort kendskab til lovstof eller medicinske termer. Vedkommende fungerer som en støtte for dig og er med til at sikre, at du forstår de ting, der bliver sagt på mødet, at du får stillet de spørgsmål, du ønsker, og at du får brugbare svar med hjem.

Vores frivillige bisiddere er til for dig. De er et ekstra sæt ører og øjne i en vanskelig situation og overholder naturligvis enhver form for tavshedspligt.

Vores bisiddere er blevet forberedt grundigt til opgaven, og vi prioriterer, at de har gode personlige egenskaber som tålmodighed, imødekommenhed, engagement og lydhørhed.

Kontakt bisidderforeningen i Randers, så vurderer vi i fællesskab om vores tilbud er noget for dig.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Kontaktperson

Karin Sørensen
Telefon: 5198 2170 (14.00-16.00)
E-mail: karso@outlook.dk

Blodprop- og AK-foreningen er en landsdækkende forening for alle, der er i blodpropforebyggende medicinsk behandling.

På landsplan er der omkring 80.000 patienter i Anti-Koagulationsbehandling, som i daglig tale kaldes AK-behandling.(Tidligere kaldte man det "blodfortyndende behandling").

Læs mere om foreningen her

Foreningens mål er at sikre, at disse patienter får den bedste oplysning om deres sygdom og de bedste muligheder for at blive behandlet, så risikoen for dannelse af blodpropper eller større blødninger minimeres.

Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede.

Se foreningens hjemmeside her.

Diabetesforeningen er en interesseorganisation med cirka 75.000 medlemmer og er dermed en af Danmarks største patientforeninger.

Diabetesforeningens lokalforening i Randers arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes - både over for kommunens borgere, politikere og den enkelte diabetiker.

Se foreningens egen hjemmeside.

Vi afholder i løbet af året en række forskellige arrangementer og oplysende aktiviteter, der relaterer sig til diabetes.

Vi går i dialog med de lokale sundhedsmyndigheder for at fremme diabetikeres interesser.

Vi er altid parat til at rådgive om diabetes og dele ud af vores erfaringer med sygdommen.

Åben rådgivning i Randers Sundhedscenter

Du kan møde en frivillig rådgiver fra Diabetesforeningen den anden onsdag i hver måned.

Derudover har Diabetesforeningen motivationsgrupper hver onsdag kl. 16-20.

Kontaktperson Diabetesforeningen
Peter Kryger Mørk
E-mail: petermoerk@fiberflex.dk

Endometrioseforeningen er en støtteforening for kvinder med endometriose.

Endometriose er en smertefuld og kronisk sygdom, der påvirker 4-7% af alle kvinder og piger.

Tilstanden opstår, når væv, der ligner livmoderslimhinden, findes udenfor livmoderen, som regel i underlivet, på æggestokkene og æggelederne, på de bånd der holder livmoderen på plads, på blæren, tarmene og i området mellem skeden og endetarmen.

Kontakt Endometrioseforeningen på mail: info@endo.dk eller via hjemmesiden: www.endo.dk.

Vi kæmper for, at mennesker med sygdomme og smerter i led, ryg og muskler får et bedre liv. Tidligere indsats. Færre smerter. Mere Styrke.

Sådan lyder Gigtforeningens vision. Vi er en sygdomsbekæmpende organisation med mere end 80 års erfaring. I dag er vi mere end 80.000 medlemmer og støtter, som støtter gigtsagen, fordi vi ønsker at gøre en forskel for de over 700.000 mennesker med inflammatorisk gigt, artrose (slidgigt) og rygsygdomme herhjemme. Det gør Gigtforeningen til en af de største patientforeninger i Danmark, og jeres opbakning gør os i stand til:

 • At støtte forskning i gigtsygdomme – f.eks. bedre diagnosticering og behandling samt forebyggelse – med 10-15 mio. kroner årligt.
 • At tilbyde medlemmer uafhængig individuel telefonrådgivning af sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere og andre faglige eksperter.
 • At skabe bedre vilkår og sætte gigt på agendaen overfor politikere og offentligheden.
 • At oplyse og give vores medlemmer inspiration og ny viden i magasiner, nyhedsbreve, podcastserien ’Klog på gigt’, via sociale medier og på vores hjemmeside.
 • At drive Dansk Gigthospital og tre Sano-centre, der har sat nye standarder for behandling og rehabilitering af gigtsygdomme.

Internationalt er Gigtforeningen en del af Nordisk Reumaråd, European League Against Rheumatism (EULAR) og International League Against Rheumatism (ILAR).
Hendes Majestæt Dronningen er Gigtforeningens protektor.

Se foreningens egen hjemmeside.

Besøg foreningens facebook-side.

Vi har løbende spændende arrangementer. Se kalender her.

Vi skaber muligheder for at bevare livskvalitet og en stærk krop, så mennesker kan leve det liv, de har lyst til - også når det begynder at gøre ondt.

Gigtforeningen Randers

Randers lokalgruppe v/lokalformand
Kai Gade
Telefon: 2371 0685
E-mail: kai.gade@webspeed.dk

Randers – Djursland Kreds v/kredsformand
Lillian Kammersgaard
Telefon: 8648 1959
E-mail: lilliankammersgaard55@msn.com

HjerneSagen er en privat landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, deres pårørende og andre interesserede.

HjerneSagen arbejder blandt andet for at forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen, at sikre bedst mulig behandling og genoptræning af ramte, at sikre bedst mulig støtte til de ramte og deres pårørende.

Se foreningens egen hjemmeside.

Hvert år rammes godt 12.000 mennesker af en blodprop eller en blødning i hjernen. Apopleksi er den 3. hyppigste dødsårsag i Danmark. Dødeligheden er mellem 25 - 40 % det første år afhængig af, hvilken behandling der tilbydes. For dem der overlever er invaliditeten stor, fx rammes ca. 80% af halvsidige lammelser og 30% rammes af afasi.

Ca. 40.000 lever med følgerne af apopleksi eller afasi.

Apopleksi er en samlebetegnelse for to hjernesygdomme, blodpropper i hjernen og hjerneblødninger.

Afasi er en betegnelse for forstyrrelse og tab af evnen til at anvende sproget både i tale og i skrift.

Hjernesagen i Randers Sundhedscenter

Man kan møde og få vejledning af frivillige fra Hjernesagen i Randers Sundhedscenter den sidste onsdag i hver måned fra kl. 10-11.30.

Formand i Hjernesagen Randers
Lene Jensen
Telefon: 86974301 eller 40265133
E-mail: norddjurs@hjernesagen.dk eller lenesmail48@icloud.com

Hjerteforeningen er Danmarks næststørste sygdomsbekæmpende organisation med ca. 148.000 medlemmer. 

Vi arbejder med forskning i hjerte-kar-sygdomme, forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme og patientstøtte.

Hjerteforeningen er en privat organisation, der arbejder for indsamlede midler.

Hjerteforeningen har 88 lokalforeninger, 3 patientklubber, 7 motionsklubber og rådgivning i hele landet.

Se Hjerteforeningens hjemmeside.

Hvad laver Hjerteforeningen i Randers?

I Hjerteforeningen Randers formidler vi Hjerteforeningens budskaber om forebyggelse, oplyser om hjertesygdom og støtter patienter og pårørende.

Vi bakker op om Hjerteforeningens landsdækkende kampagner med lokale aktiviteter. 

Vi dækker hele Randers Kommune.

Vores vision er at synliggøre Hjerteforeningen, vores aktiviteter og tilbyde vores hjælp til hjertepatienter og pårørende i hele Randers kommune.

Se Hjerteforeningens Randers' hjemmeside.

Kontakt kan ske til: randers@hjerteforeningen.dk

Kræftens Bekæmpelses formål er at bekæmpe kræftsygdomme og deres følgevirkninger. Konkret arbejder foreningen med forskning, forebyggelse og støtte af patienter og deres pårørende, ligesom vi taler patienternes sag over for myndighederne.

Kræftens Bekæmpelses mål er at være befolkningens talerør i kræftrelaterede anliggender. Det er Kræftens Bekæmpelses overordnede mål at reducere antallet af kræftdødsfald med 7.000 i løbet af de kommende 15 år. I dag overlever hver anden, der får kræft - om 15 år skal det være to ud af tre.

Se foreningens egen hjemmeside

Kræftrådgivningen i Randers

I Kræftrådgivningen i Randers Sundhedscenter kan alle, der er berørt af kræft få en samtale med en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse.

Kontakt kræftrådgivningen i Aarhus for mere information og aftale om samtale på tlf. 70 20 26 89 eller aarhus@cancer.dk.

Kræftrådgivningen i Randers Sundhedscenter er åben hver anden onsdag.

Kontaktperson Kræftens Bekæmpelse Lokalafdeling Randers:

Ingrid Rasmussen – mail: ingridrasmus75@gmail.com – Mobil: 22 55 56 93

Migræne og Hovedpineforeningen er en uafhængig patientforening for medlemmer med alle former for hovedpine.

Migræne og Hovedpineforeningen beskæf­tiger sig med formidling af informationer om de svære tilbagevendende hovedpineformer.

Se foreningens egen hjemmeside.

Foreningen rådgiver hovedpinepatienter og varetager hovedpinepatienters fælles interesser.

Foreningens mål er at medvirke til en høj grad af viden generelt i samfundet om alle former for hovedpine.

Nyreforeningen er en dansk patientforening og interesseorganisation, der har til formål at varetage interesserne for nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer. Organisationen blev stiftet i 1975 og har i dag ca. 5.500 medlemmer fordelt på 16 lokale kredse.

Vores arbejde består i at forbedre vilkår og behandlingsmuligheder for nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer.

Se foreningens egen hjemmeside.

Det sker ved at give information om nyresygdomme og deres behandling, kursusvirksomhed, støtte til forskning, arbejde for at fremme mulighederne for organtransplantation samt at sikre mulighed for dialyse ved ferie gennem drift af små dialysecentre.

Gennem vores egen forskningsfond støtter vi desuden den danske forskning på nyreområdet.

OCD-foreningen er en patientforening for OCD-ramte og deres pårørende.

Se foreningens egen hjemmeside.

Foreningens formål er blandt andet:

 • Gennem rådgivning at støtte og hjælpe de OCD-ramte og deres pårørende.
 • Oplyse og udarbejde informationsmateriale om OCD til ramte, pårørende og ikke mindst til behandlingssystemerne.
 • Etablere lokale netværksgrupper i hele landet for både OCD-ramte og pårørende.
 • Etablere lokal telefonrådgivning i hele landet.

Mød OCD-foreningen i Randers Sundhedscenter

Cirka en gang om måneden er der møde i lokalgruppen Randers, hvor alle OCD-ramte og pårørende er velkomne til snak, udveksling af erfaringer og hyggeligt samvær under frie former. Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Oplysning om Organdonation blev skabt at ti patientforeninger i 1991 og fungerer i dag under Dansk Center for Organdonation, hvor Sundhedsstyrelsen, patientforeningerne og Dansk Center for Organdonation samarbejder om at sætte regler og mål for oplysningsarbejdet.

Formålet med oplysningsarbejdet, er at få flere til at tage stilling til organdonation.

Se foreningens egen hjemmeside.

Arbejdet bæres af et aktivt informatørkorps. Det er frivillige, der selv har fået et organ, som venter på et organ eller er pårørende. Disse tilbud er gratis.

Informatørerne tager ud og holder foredrag, workshops, deltager i events på messer, markeder, skoler, arbejdspladser og alle mulige andre sammenhænge og steder.

Osteoporose betyder Knogleskørhed. Osteoporoseforeningen har til formål at udbrede kendskabet til osteoporose og forebyggelse heraf.

Knogleskørhed eller osteoporose er en sygdom, der svækker knoglernes styrke. Fælles for alle mennesker er, at mængden af knoglevæv nedsættes med alderen, men for nogle går det hurtigere end for andre. Sygdommen rammer især kvinder, men mænd rammes også ganske hyppigt. I tal er det hver 3. kvinde og hver 8 mand, som på et tidspunkt rammes af knogleskørhed. 

Skøre knogler giver øget risiko for brud, hyppigst på ryghvirvlerne, på lårbenshalsen, i den øverste del af overarmen og i håndleddet. Osteoporose-patienter kan komme ud for brud i ryggen selv ved en ganske let belastning. 

Se foreningens egen hjemmeside.

Diagnose og behandling

Behandling nytter!

WHO beregner, at der er ca. 8.000 mennesker i Randers Kommune, der har sygdommen, men som ikke har fået stillet diagnosen eller er kommet i behandling. 

Tidlig opsporing af sygdommen er meget vigtigt. Tilfældene af brud kan reduceres med mindst 50%, og det er af stor betydning for livskvalitet og udfoldelsesmuligheder. Der er altså al mulig grund til at være opmærksom på, om man selv kunne være i risikogruppen.

På Osteoporoseforeningens hjemmeside (se link i toppen af siden) kan du læse, hvordan man kan vurdere, om man selv er i risiko for at udvikle sygdommen. 

Viden og inspiration

Osteoporoseforeningen udgiver løbende pjecer og bøger med relevant information til vores medlemmer. Du kan få/købe dem ved vores møder, fra Landsforeningens hovedkontor og ved at kontakte vores afdelings formand.

På Osteoporoseforeningens hjemmeside kan du også finde svar på en lang række spørgsmål. Hvis du melder dig ind i foreningen, vil du også få mulighed for at få rådgivning af vores lægekonsulent og af vores diætist. Du kan også ringe til ”patient til patient” – telefonen.

Kontakt

Osteoporoseforeningen i Randers
E-mail: randers@osteoporose-f.dk

Aktiviteter i nærmeste fremtid

Kan ses på foreningens hjemmeside under Lokalafdelinger.

Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) er blevet til UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen.

Foreningen arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for personer med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom.

PTU er en forening med hovedmålgrupperne polioramte og ulykkesramte, herunder også whiplashramte. Men en del andre med fysisk funktionsnedsættelse finder også vej til PTU – og de er meget velkomne!

Se foreningens egen hjemmeside.

Foreningens mål er:

 • at være den foretrukne forening for personer med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom
 • at have samfundsmæssig indflydelse på alle niveauer
 • at have højeste kvalitet i alle dele af organisationen
 • at samarbejde med danske og internationale organisationer og forskere

Åben rådgivning i Randers Sundhedscenter

Den 2. onsdag i hver måned kan du møde en frivillig rådgiver fra PTU-foreningen i Randers Sundhedscenter fra kl. 14-16.

Kontaktperson PTU-foreningen
Birgit Urban
E-mail: bu@info.dk

Lokalafdelingen er samlingspunktet for alle, der arbejder for sclerosesagen i vores lokalområde.

Det er vores mål at skabe netværk både mellem os som er berørt af sclerose, og alle jer der har indflydelse på vores hverdag.

I vores arbejde for at skabe det bedst mulige kendskab til sygdommen afholder vi både oplysende og underholdende arrangementer for vores medlemmer og andre interesserede.

Vi engagerer os i lokalpolitik, dels ved at arbejde i de lokale handicapråd , og dels ved kontakt med lokalpolitikere og embedsmænd.

Se foreningens hjemmeside her.

SIND Randers Lokalafdeling tilbyder anonym rådgivning efter aftale.

Bestil tid på tlf. 86405489, efter kl 16.30 eller mail trine.juel@elromail.dk

Rådgivningen foregår mandage mellem kl 16-18 i Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers C
Se evt. vores hjemmeside www.sindiranders.dk