Tandplejen

Tandplejen tilbyder tandpleje for børn på 0-18 år, specialtandpleje og omsorgstandpleje.

Sunde tænder hele livet er den enkeltes ansvar, men Tandplejen vil hjælpe dig til at gøre det muligt.

Tandplejen tilbyder tandpleje og tandregulering for alle børn og unge på 0-18 år. Derudover tilbyder vi også omsorgstandpleje og specialtandpleje for voksne, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte almindelige privatpraktiserende tandlæger.

Vi vil nemlig gerne, at vores patienter i Randers kommune ved noget om god hjemmetandpleje, så de derved kan udvikle gode tandplejevaner og dermed sunde tænder.

Vi har - udover klinikken i Randers Sundhedscenter - 11 klinikker fordelt på skolerne rundt om i kommunen.

I sundhedscentret er der en almindelig tandbehandlingsklinik, men også Tandplejens tandregulering, hvor de fleste af vores patienter får rettet tænder, hvis der er behov for det.

Ligeledes kan man - hvis man er visiteret til Omsorgstandplejen - blive behandlet i sundhedscentret.

Som noget ganske nyt er der indrettet en specialtandklinik i sundhedscentret. Specialtandpleje er et tandplejetilbud til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Som for omsorgstandplejen skal du visiteres til Specialtandpleje.

Derudover har Tandplejens administration til huse i Randers Sundhedscenter.

Tandplejen har åbent på alle skoledage fra kl. 08.00-15.00.

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål her på siden, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 8915 8700 eller på e-mail: tandplejen@randers.dk.