Amning

Det er godt for det lille barn at få sin mors mælk. Mælken indeholder præcis den næring og de næringsstoffer det lille barn har brug for.

Sundhedsstyrelsen anbefaler amning til barnet er 6 måneder og delvis amning i 12 mdr. eller længere. Det at amme, er en kvindes ret, men ikke hendes pligt. Derfor skal den enkelte familie, på et informeret grundlag, have mulighed for at vælge, hvordan de vil ernære deres spædbarn. Sundhedsplejersker respekterer familiens valg med hensyn til, om de ønsker at amme eller ej. Du kan derfor altid søge vejledning hos din sundhedsplejerske i forhold til dit barns ernæring.

For at sikre en god amme-start er det vigtigt, at barnet har meget hud mod hud med mor lige efter fødslen. Naturligvis skal det også prioriteres, at barnet har hud mod hud med far/partner, for at styrke den tidlige tilknytning. Det anbefales, at barnet ammes efter behov med fri adgang til brystet. Gerne 8 gange i døgnet eller mere efter dag 2. En kvinde som ammer har brug for støtte og opbakning fra hendes nærmeste og særligt partneren spiller en stor rolle.

Sundhedsplejersken kommer i et tidligt barselsbesøg på 4. eller 5. dagen efter fødslen, dette blandt andet for at støtte amningen. Har I spørgsmål til amning, så kontakt din sundhedsplejerske.

Ammeproblemer

Mange oplever, at amning kan være svært, især i starten. Det kan tage tid at få en amning etableret, så den fungerer optimalt. Oplever du udfordringer med din amning, så kontakt din sundhedsplejerske. Hun vil kunne hjælpe dig i de fleste tilfælde. Og ellers kan hun henvise til de sundhedsplejersker, som er international certificeret ammevejledere.

Hvordan ved du, at dit barn trives?

Spædbørns spise-, vandladnings- og afføringsmønster ændrer sig fra dag til dag den første uge. Regionshospitalet Randers' trivselsskema kan bruges som en rettesnor for, om barnet trives.