Udvikling

Fra fødslen har børn medfødte kompetencer. De kan sutte, føle, genkende deres forældre og give udtryk for behov.

I løbet af de første 12 måneder sker der en rivende udvikling både med barnets motorik, sanser, sprog og sociale kompetencer.

Denne udvikling er forskellig fra barn til barn. Det rolige barn, der ikke bruger så meget energi på at bevæge sig, taler måske i stedet tidligt, hvorimod det aktive barn er optaget af at kravle og klatre og venter med at udtrykke sig i ord.

For at barnet kan udvikle sig, har det brug for nærværende voksne, der støtter og udfordrer barnets videre udvikling ved at give det mulighed for at bruge sine muskler, sanser og sprog.

Når dit lille barn er mæt og vågen, har du en enestående mulighed for at få øjen- og kropskontakt med barnet. Du kan tale og synge til dit barn, og ofte vil barnet kigge på dig og forsøge at pludre tilbage. Det er vigtigt, at give barnet tid til at svare dig og selv tage initiativ til kontakt, så jeres samspil bliver en ”samtale”, hvor I skiftes til at komme med input og svare hinanden.

I samspillet med dig stimuleres barnets sanser, og nysgerrigheden vækkes. Når dit barn oplever at blive set og hørt og mærker din kærlighed, udvikler det sit følelsesliv og bliver et menneske med selvværd. Se forslag til leg med dit barn under "Hent mere inspiration til dit barns udvikling"

Giv dit barn mulighed for at være aktiv hver dag, for at styrke barnets motorik og forhindre overvægt.

Øvelser som styrker dit barns motorik

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesiddende tid for børn i alderen 0 til 4 år