Angst

Nogle børn er bange for konkrete ting som mørke eller for at skille sig ud. Andre børn har angst i en grad, så det præger hverdagen meget negativt.

Som forælder kan det være svært at vide, hvad man stiller op – og hvor grænsen går mellem at være bange og have angst.

Børns Vilkår giver fem gode råd til, hvad man som forældre kan stille op, hvis ens barn har angst.

Børn får en lind strøm af informationer fra nettet, tv, fra deres venner i skolen og mange andre steder. I nogle tilfælde kan barnet være bange for noget, som kun med lille sandsynlighed kommer til at ske, f.eks. krig eller en dødelig virus. Vær nysgerrig på, hvad dit barn tumler med. Det vigtigste her er at lytte og at give barnet et realistisk perspektiv, f.eks. ved at fortælle, at man i Danmark kan blive vaccineret mod farlige virusser.

Det er enormt vigtigt, at du ikke træder ind i barnets sted – så risikerer du nemlig at påtage dig barnets følelser og forstærke angsten. Sørg i stedet for at blive i forældrerollen og støt dit barn gennem omsorg og nærvær. Luft dine eventuelle egne bekymringer om barnets situation til andre, hvis du har brug for det.

Hvis dit barn er bange eller angst for noget, kan det være rigtig godt at udfordre barnet. Det kan du f.eks. gøre ved at spørge: "Hvor sandsynligt er det, at det vil ske?", "Kan der også ske noget godt?", eller "Hvad kan du gøre, hvis det sker?". På den måde flytter du dit barns fokus og giver handlemuligheder. Hvis dit barn f.eks. frygter krig, så kig på det helt nære – tag en snak om hvor trygt og godt, vi har det i Danmark og i familien.

Læg sammen med dit barn en plan for, hvordan barnet slipper af med angsten. Delmålene er her vigtige: Hvis dit barn er bange for at tale med fremmede mennesker i tøjbutikken, så aftal, at I sammen går op til kassen, men at barnet er den, der betaler. På den måde flyttes fokus fra angsten til hvordan man overkommer den skridt for skridt.

Hvis angsten har et så godt tag i dit barn, at selv du ikke kan hjælpe, skal du søge professionel hjælp. Først og fremmest kan du prøve at henvende dig til skolen, som har en psykolog eller sundhedsplejerske, der kan tage en snak med dit barn. Det er også en mulighed at gå til lægen, som så kan beslutte om han eller hun vil henvise jer til en psykolog. Sidste instans er børnepsykiatrisk afdeling - men det er kun, hvis dit barn har det meget svært. Du kan altid ringe eller skrive ind til ForældreTelefonen hos Børns Vilkår og få råd og vejledning.

ForældreTelefonens telefonnummer er 3555 5557.

Cool Kids og Chilled er gruppeterapeutiske forløb for børn med angst og deres forældre, som tilbydes af PPR i Randers

Cool Kids henvender sig til børn i alderen 6-12 år med en eller anden form for angstproblematik.

Chilled henvender sig til børn i alderen 13-16 år med en eller anden form for angstproblematik.

Det er typisk de børn, hvor forældrene fortæller, at de er meget bekymrede, og skal beroliges hele tiden. De er måske bange for at komme i skole, sove alene etc. Der kan arbejdes med alle former for angst i gruppen, herunder:

  • generaliseret angst
  • separationsangst
  • social angst
  • panikangst
  • angstudløst tvangsadfærd
  • enkelt fobier

Få flere oplysninger om Cool Kids og Chilled her.