Mobning

Har du ondt indeni, har det dårligt med dig selv eller er der problemer i skolen eller hjemme, kan det være, du har brug for at tale med en voksen.

Du føler dig måske udenfor, bliver mobbet eller føler bare ikke dit humør er, som det plejer at være.

Hvis ikke du kan tale med dine forældre, kan du tale med din lærer eller sundhedsplejerske på skolen, som vil forsøge at hjælpe dig videre.

PPR har åben anonym rådgivning, der primært retter sig mod forældre, unge og børn, der har brug for råd og vejledning i lærings-, udviklings- og opdragelsesmæssige problemstillinger.