Vold i familien

Det er en voldsom belastning for børn at være udsat for vold – eller overvære vold i hjemmet.

Børn kan blive opfyldt af en dyb angst. Det er ikke trygt at færdes derhjemme, og børnene oplever de voksnes adfærd som truende, svingende, ustabil og ude af stand til at passe på dem. Livet er uforudsigeligt, og børnene lever ofte med et forhøjet alarmberedskab.

De voksne er ofte optaget af deres egne konflikter og har ikke overskud til at se og høre børnene og deres behov. Samlet påvirker det den psykiske omsorg for barnet.

Fysisk vold

Fysisk vold er f.eks. når man bliver slået, sparket, skubbet, fastholdt, brændt, rusket mm. En enkelt lussing, er også vold. Den fysiske vold er den, som er mest synlig for øjet, fordi den kan vise sig på kroppen f.eks. som blå mærker, og er anledning til fysisk smerte.

Psykisk vold

Psykisk vold er, når man bliver ydmyget, hånet, talt meget grimt til, truet eller nedgjort eller bliver afstraffet, og låst inde på værelset. Den psykiske vold er ikke altid synlig for en udenforstående. Den kan medføre at man begynder at tænke dårligt om sig selv og oplever at man ikke dur til noget længere.

Psykisk vold kan udøves af nogen tæt på en, men også i skolen eller i ens fritid. Mobning er en form for psykisk vold.

Seksuel vold

Seksuel vold er, når man bliver tvunget til sex mod ens vilje, eller når nogen overskrider ens grænser i forhold til berøring og sexuel adfærd, og gør en utryg og utilpas.

Det er aldrig i orden at andre udsætter dig for vold eller omsorgssvigt. Men det kan være svært selv at gøre noget. Det er vigtigt at få sat ord på problemet, så du kan få hjælp til at stoppe volden.

Første step er at fortælle andre om, hvordan du har det. Det kan være en i familien, en god ven eller en lærer på skolen. Du kan også altid henvende dig til din sundhedsplejerske som har viden og kender andre i lignende situation.

Du kan også ringe eller chatte på anonyme platforme som nedenstående. Det vigtigste er at du får hjælp.

Bryd tavsheden - om børnevold og kærestevold

Børnetelefonen

Kontakt din sundhedsplejerske

Det kan være svært at spotte om et barn bliver udsat for vold eller der er vold i familien. Både fordi der ikke findes en tjekliste men også fordi børn ofte gør, hvad de kan for at skjule deres situation og problemer i familien.

En bekymring for et barn starter oftest med en mavefornemmelse. Del evt. din fornemmelse med en anden. Hvis du er bekymret har du pligt til at underrette kommunen.

Tvivl bør altid komme barnet til gode.

Sådan underretter du kommunen