Børnesygdomme

Vejledninger om børnesygdomme og smitsomme sygdomme hos børn og unge.

Her kan du finde forældrevejledninger til, hvis du har et sygt barn. Vejledningerne fortæller bl.a. hvilke symptomer du skal kigge efter, hvad du evt. selv kan gøre, og hvornår du skal søge læge.

Skemaer over børnesygdomme

Skema over børnesygdomme med inkubationstid, information om smitte samt hvordan barnet kan komme i institution igen.

Skema over børnesygdomme med inkubationstid, information om smitte samt hvordan barnet kan komme i institution igen.