Udviklingsforstyrrelser

Læs om de hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelser hos skolebørn.

Spiseforstyrrelser

En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, der er kendetegnet ved et usundt forhold til mad, figur og vægt.

Optagethed af kost, figur og vægt er en uproblematisk del af tilværelsen for mange mennesker. Det er ikke i sig selv sygeligt at fokusere på krop og vægt eller på mad og spisning, så længe dette fokus ikke skubber andre normale hverdagsting til side. Det er vigtigt at kunne se, hvornår et uproblematisk fokus på krop og mad bliver sygeligt.

Information om spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Telefonrådgivning for spiseforstyrrelser

Cutting/selvskadende adfærd

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Det er ikke kniven, der er din fjende

ADHD og ADD

ADHD-foreningen

Autismespektrumforstyrrelser, herunder Asperger

Landsforeningen Autisme

Autisme Kreds Østjylland

Socialstyrelsen

Center for autisme

OCD

OCD-foreningen

Tourette

Ung med tourette

Anden hjælp

Ungekompasset - find vej til hjælpen

PPR - Åben Anonym Rådgivning