Sundhedsvejen.dk

På Sundhedsvejen.dk kan du læse sundhedsplejens journalnotater på dit barn og skrive til din sundhedsplejerske.

For at læse dit barns journal skal du åbne Sundhedsvejen.dk og logge på med MitID. Barnets journal viser dit barns højde- og vægtkurver samt sundhedsplejerskens notater omkring dit barns udvikling.

Du har mulighed for at printe dit barns journal ud eller overføre den til din egen PC.

På sundhedsvejen kan du også stille spørgsmål til din sundhedsplejerske via e-mail.

Find hjælp ved problemer med at åbne Sundhedsvejen.dk.

Dit program tillader ikke at åbne 'pop-up' vinduer. Klik på bjælken i toppen af programvinduet for at tillade dette.

Det kan skyldes, at din Adobe Reader ikke er opdateret til seneste version.

Kontakt sundhedsplejens sekretær på tlf. 8915 1215.