Klager og utilsigtede hændelser

Se her, hvad du skal gøre, hvis der sker utilsigtede hændelser eller du er utilfreds med din behandling.

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med den kommunale Tandpleje. For langt de fleste går det godt. Men nogle gange sker der hændelser eller fejl, hvor en patient bliver skadet eller udsat for en risiko for skade.

Det er vigtigt at kende til sådanne hændelser eller fejl.

Tandplejen kan lære af dem og undgå, at andre bliver udsat for det samme.

Det er muligt for dig som patient eller dine pårørende at rapportere disse hændelser.

En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen: ’Det her gik ikke som forventet. Nu er en patient kommet til skade eller har været i risiko for at blive skadet. Det må ikke ske igen’.

Det er vigtigt at bide mærke i ordet ’utilsigtet’. Ordet siger, at det ikke var meningen, at det skulle være gået sådan.

Som patient eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen hos den praktiserende læge, tandlæge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

På adressen Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside er der et skema, hvor du skriver din rapport. I skemaet er der en vejledning.

På siden kan du ligeledes læse om, hvad der så videre sker med din rapport.

Klager

Der kan være tilfælde eller situationer, hvor du ikke er tilfreds med den behandling, du har modtaget på en tandklinik. I de tilfælde opfordrer vi til, at du i første omgang retter henvendelse til personalet eller lederen på din tandklinik.

Hvis der har været problemer med behandlingen hos én tandlæge, kan det være en idé at forsøge behandling hos en anden af Tandplejens tandlæger. På de fleste af vore klinikker arbejder flere tandlæger.

Der kan også være tilfælde, hvor du ønsker at rette din klage til Tandplejens leder. Det kan du gøre ved at kontakte Tandplejens administration eller direkte til overtandlæge Lars Høvenhoff.

Du kan sende klagen via e-mail l.hoff@randers.dk.

Klager over det kommunale serviceniveau kan desuden rettes til Sundhedsudvalget, som er det politiske udvalg, som Tandplejen hører under. Dette kan gøres ved at kontakte Christina Breddam, som er kommunens sundhedschef.

Du kan sende klagen via e-mail christina.breddam@randers.dk