Visdomstænder

Visdomstanden er den bageste tand i munden. 25% af befolkningen mangler fra naturens side én eller flere visdomstænder.

De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben.

Navnet visdomstænder er sandsynligvis opstået, fordi man først får dem, når man er blevet voksen og vis. Visdomstænder er ikke til nogen stor gavn, men er et levn fra fortiden. Med tiden er menneskets kæber blevet mindre, og tænderne slides ikke så meget. Derfor er der ofte ikke plads til visdomstænderne, hvorfor de kan give anledning til problemer.

Langt de fleste visdomstænder behøver ikke at blive fjernet. Undersøgelser viser, at det er under 5% af visdomstænderne, der behøver at blive fjernet. Mange visdomstænder vil bryde frem på normal vis og indgå i den almindelige tyggefunktion. Andre visdomstænder vil livet igennem ligge skjult i kæben uden nogensinde at bryde frem, og der vil sjældent være behov for at fjerne disse tænder.

Nogle visdomstænder bryder kun delvist frem, f.eks. fordi pladsforholdene ikke tillader dem at komme længere. Det betyder ikke i sig selv, at de skal fjernes, hvis området kan holdes rent. Men hos nogle mennesker giver delvist frembrudte visdomstænder anledning til en betændelsestilstand i tandkødet omkring visdomstanden, og i sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne visdomstanden. Der kan også være situationer, hvor hensynet til nabotanden taler for, at visdomstanden skal fjernes.

De visdomstænder, vi tilbyder at fjerne er:

  • visdomstænder, der giver symptomer; det vil sige at de gør ondt eller giver betændelse.
  • visdomstænder, som vi mener udgør en forventelig risiko om skade på nabotænder.

Gør det ondt at få fjernet visdomstænder?

Selve indgrebet foregår i lokalbedøvelse, hvilket sikrer smertefrihed. Men alligevel vil de fleste have en oplevelse af, at indgrebet er forbundet med ubehag, da man stadig kan høre og fornemme, at der arbejdes omkring tanden. Når visdomstanden er kommet ud, giver vi vejledning til hver enkelt om, hvordan man skal forholde sig i dagene bagefter, så området heler bedst muligt.