Er du tilflyttet – eller flytter du?

Tandplejen får automatisk besked ved til- og fraflytninger, men kontakter jer om journalen.

Når der flytter børn/unge til kommunen, sender vi et brev hjem, da vi skal have tilladelse fra forældrene til at sende bud efter journalmateriale fra den tidligere tandpleje.

Når vi har modtaget journalmaterialet, vurderer vi, hvornår barnet/den unge skal indkaldes næste gang, og vi sørger for indkaldelse.