Tandskadeforsikring

Børn og unge i Randers Kommune er ikke omfattet af en ulykkesforsikring. Derfor bør du tegne en tandskadeforsikring.

Det betyder, at hvis dit barn kommer ud for en ulykke eller et hændeligt uheld, hvor det går ud over tænderne, i daginstitutionen, skolen eller fritidsordningen, har kommunen ikke en forsikring, som økonomisk dækker denne skade.

Al tandbehandling er gratis i den kommunale Tandpleje  - også behandlingen efter en skade. Men sommetider risikerer man, at der kan komme følger af disse skader, som først kan behandles efter barnet er udvokset - og det vil ofte sige efter barnet er fyldt 21 år. Det er derfor en god ide, at du tegner en tandskadeforsikring for dit barn - en tandskadeforsikring er ofte et tillæg til en børneulykkesforsikring.

Tandskadeforsikringen vil dække de udgifter, der eventuelt vil blive, til behandling af skaden efter dit barn er holdt i den kommunale tandpleje.

Sygeforsikring Danmark

Når du er fyldt 19 år kan du ikke længere gå i den Kommunale Tandpleje.

Du skal finde en privat praktiserende tandlæge, og du skal nu selv betale.

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark kan du få tilskud til tandbehandling.

Du kan læse mere på Sygeforsikring Danmarks hjemmeside.