Unge 16-21 år

Fra sommeren 2022 vedtages en ændring af Sundhedsloven, således at gratis tandpleje med fritvalgsordningen til de 16-17 årige, udvides til også at omfatte de 18-21 årige.

Ordningen indfases løbende med én årgang ad gangen, startende med årgang 2004.

Fritvalgsordningen betyder, at den unge kan vælge at forsætte i den kommunale tandpleje, eller vælge en privat praktiserende tandlæge.

Hvis man ønsker at modtage tandpleje hos en privat tandlæge, skal den kommunale tandpleje underrettes, inden en behandling hos en privat praktiserende tandlæge kan påbegyndes og honoreres.

 

 

 

Medlem af Danmark og en tandforsikring?

Det er ikke længere gratis at gå til tandlæge, efter du er fyldt 22 år.

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark kan du få tilskud til tandlægeregningen.

Læs mere på Sygeforsikring Danmarks hjemmeside.

Vi anbefaler også at tegne en ulykkesforsikring, som dækker tandskader.